Fakulta sportovních studií MU


E-learning: Zdravotní tělesná výchova

Martin Sebera, Lenka Beránková

Fakulta sportovních studií MU
2006


    Posilovací cvičení → Posilování dolních fixátorů lopatekVP: Leh na břiše, čelo opřené o podložku
PROVEDENÍ: zapažit s vnější rotací v ramenním kloubu (dlaně směřují ven a palce vzhůru)
CÍL: posílení mezilopatkových svalů
POZOR: podsazením pánve zabráníme aktivaci zádových svalů v oblasti bederní páteře, hlava se nezvedá od podložky
VP: Leh na břiše, upažit pokrčmo-předloktí na podložce, čelo se opírá o podložku
PROVEDENÍ: upažit do maximální polohy-předloktí se oddálí od podložky (dlaně směřují ven, malíková hrana vzhůru).
CÍL: Posílení mezilopatkových svalů
POZOR: podsazením pánve zabráníme aktivaci zádových svalů v oblasti bederní páteře, hlava se nezvedá od podložky
 

VP: sed na patách předpažit
PROVEDENÍ: provést zevní rotaci-dlaně vzhůru-přes připažení pokrčmo zapažit pokrčmo.
CÍL: Posílení mezilopatkových svalů
POZOR: Tento cvik se neprovádí při bolestivých stavech kolenních kloubů, ramena po celou dobu provádění cviku aktivně táhneme kaudálně (směrem dolů)