Fakulta sportovních studií MU


E-learning: Zdravotní tělesná výchova

Martin Sebera, Lenka Beránková

Fakulta sportovních studií MU
2006


    Protahovací cvičení → Protahování trapézového svalu

 

VP: Sed na židli, rameno protahované strany je zaaretované tak, aby se nemohlo posunout kraniálně, (nahoru) úchopem ruky za okraj sedadla. Druhou HK vzpažit skrčmo-prsty leží nad ušním boltcem
PROVEDENÍ: S výdechem provedeme úklon hlavy.
CÍL: Protažení trapézového svalu
POZOR: Nezvedat ramena, nehrbit se, nevystrkovat bradu