Literatura

 

 • Cyhelský, L. Úvod do teorie popisné statistiky. Praha 1974. SNTL. 373 s. 1. vyd.
 • Cyhelský, L., Kahounová, J., Hindls, R. Elementární statistická analýza. Management Press, Praha 1996 (1999)
 • Hair, J. F. - Black, B. - Babin, B. - Anderson, R. E. - Tatham, R. L. Multivariate Data Analysis (6th Edition). 928 s. ISBN 0130329290.
 • Hebák, P.; Hustopecký, J. - Jarošová, E. - Pecáková, I. Vícerozměrné statistické metody 1. Praha: Informatorium, 2007. 2. vyd. ISBN 80-7333-025-3.
 • Hebák, P. - Malá, I. - Hustopecký, J. Vícerozměrné statistické metody 2. Praha: Informatorium, 2006. ISBN 80-7333-036-9.
 • Hebák, P. - Hustopecký, J. - Pecáková, I. - Plašil, M. - Průša, M. - Řezanková, H. - Svobodová, A. - Vlach, P. Vícerozměrné statistické metody 3. Praha: Informatorium, 2007. ISBN 80-7333-039-3.
 • Hendl, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Portál: 2004. 584 s. ISBN 80-7178-820-1
 • Hindls, R.; Hronová, S.; Novák, I. Metody statistické analýzy pro ekonomy. 2. vyd. Management Press. 2000. ISBN 80-7261-013-9
 • Johnson, R. A. - Wichern, D. W. Applied Multivariate Statistical Analysis. 2007. ISBN 9780131877153.
 • Magnello, E.; Eileen, B. Statistika Seznamte se… Portál 2009. 190 s. ISBN 978-80-7367-7534
 • Meloun, Militký. Statistická analýza experimentálních dat. 2004, Academia, Vydání 2., upravené a rozšířené, Praha 2004. ISBN 80-200-1254-0.
 • Řezanková, Hana; Marek, Luboš; Vrabec, Michal. Interaktivní učebnice statistiky [online]. 2001.
 • [cit. 2011-09-09]. Dostupné na www: http://iastat.vse.cz/
 • Sebera, M. E-learning a ovlivňování učebních stylů. Disertační práce. Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. Brno: 2009. 142 s.
 • Seberová, H.; Sebera, M. Počítačové zpracování dat II. 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV, 1999. 134 s. ISBN 80-7231-052-6.
 • Seger, J. Hindls, R. Statistické metody v tržním hospodářství. Vivtoria Publishing. 1995. 435 s. ISBN 80-7187-058-7.
 • Tabachnick, B. G. - Fidell, L. S. Using Multivariate Statistics (5th Edition). 1008 pages. Publisher: Allyn & Bacon; 5 edition (March 3, 2006). ISBN: 978-0205459384.
 • Zvonař, M.; Pavlík, J.; Sebera, M.; Vespalec, T.;Štochl, J. Vybrané kapitoly z antropomotoriky. první vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 86 s. první svazek. ISBN 978-80-210-5144-7.