Partneři projektu:

 • FC Zbrojovka Brno, a.s.
  • FC Zbrojovka Brno, a.s. je významný subjekt Jihomoravského kraje ve sportovní oblasti. V rámci své činnosti vychovává vrcholové sportovce, účastní se nejvyšších sportovních soutěží v ČR. Působí v ní špičkoví trenéři, a pedagogové v oblasti sportu. FC Zbrojovka Brno, a.s. je vynikajícím pracovištěm, ve kterém mohou studenti oboru RVS uplatnit své teoretické znalosti z oboru Regenerace a výživa. Také mohou konzultovat s předními odborníky aktuální problémy v oboru.
  • IČ: 25332457
  • Internet: www.fczbrno.cz
 • Školní jídelna Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková organizace
  • Školní jídelna Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace je dlouholetým partnerem při vykonávání praxí studentů oboru Regenerace a výživa ve sportu. Školní jídelna Brno studentům oboru RVS přináší možnost praktické zkušenosti s managementem stravování, plánováním jídelníčku, dodržováním hygienických norem a zásad, ekonomické hospodaření s fin.prostředky určenými na stravování klientů. Zde předpokládáme rozšíření nabídky praktické výuky.
  • IČ: 60555840
  • Internet: http://www.bakalka.cz
 • Fakultní nemocnice Brno
  • Partner projektu FN Brno je jeden z nejvýznačnějším subjektů v oblasti ochrany zdraví, léčby a prevence nemocí v jihomoravském regionu. Ve fakultní nemocnici pracují špičkoví odborníci s bohatou praxí a zkušenostmi, které mohou předat studentům oboru RVS. Spolupráce bude probíhat zejména na úrovni konzultací a praxí studentů na kardiologické klinice, pod kterou spadá i odd.tělovýchovného lékařství. Předchozí spolupráce probíhala zejména na úrovni odborných přednášek pracovníků FN Brno na FSpS MU, dále na základě individuálních praxí, které zde studenti vykonávali.
  • IČ: 65269705
  • Internet: www.fnbrno.cz
 • Liga proti rakovině Brno
  • Nezisková organizace Liga proti rakovině Brno má bohaté zkušenosti v oblasti prevence nemocí a ochrany zdraví. Liga proti rakovině Brno se věnuje zejména veřejnosti dospělé, dětské, pořádá edukační programy, přednášky a vytváří edukační materiály. FSpS se bude podílet účastí studentů při pořádání preventivních akcí, při tvorbě edukačních materiálů. Studenti oboru RVS absolvovali již v minulých letech odborné praxe v Poradně pro výživu a odvykání kouření, kde pracovali přímo s klientem.
  • IČ: 00567108
  • Internet: www.onko.cz
© 2011-2013 Website Seberátor