00

Impresum

Název:

Výzkum ve sportovním tréninku I

Autor: PhDr. Roman Vala, Ph.D., a kolektiv autorů
Vydání:první
Vydavatel: Masarykova univerzita, Brno 2013
Recenzenti: PhDr. Jan Cacek, Ph.D., a doc. PhDr. Jozef Baláž, CSc.

ISBN 978-80-210-6192-7
ISBN 978-80-210-6193-4 (online : iOS)
ISBN 978-80-210-6194-1 (online : Android)
ISBN 978-80-210-6191-0 (brož. vaz.)

DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-6192-2013