Úvod

Učebnice je určena především studentům bakalářských programů (Tělesná výchova a sport (TVS), Animátor sportovních aktivit (ASAK), Regenerace a výživa ve sportu (RVS), Speciální edukace bezpečnostních složek (SEBS), ale i učitelům tělesné výchovy, trenérům nebo lektorům pohybových kroužků se zájmem o různé formy rozcvičení, strečink a posilování.

V jednotlivých kapitolách se věnujeme cíli a zásadám rozcvičení, struktuře rozcvičení, zařazení kloubně – mobilizačních, zpevňovacích a koordinačních cvičení do rozcvičení, neopomíjíme ani posilovací a protahovací cvičení. Součástí většiny kapitol je zásobník daných cvičení doplněný terminologickým popisem. Důležitou část tvoří videoukázky různých forem rozcvičení (gymnastické, aerobní, úpolové, taneční, jógové), které by měly sloužit čtenářům jako „odrazový můstek“ a inspirace do výuky.

Snahou učební podpory je, na základě předchozích zkušeností, akceptovat některé problémy studentů s normou popisu jednoduchých či složitějších pohybů a poloh, které cvičenec provádí bez využití náčiní a nářadí.

Identifikace projektu


Kód projektu: FRVŠ/1444/2012/F5/d

Období řešení: 1/2012 - 12/2012

Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Programový rámec: Fond rozvoje vysokých škol - F - Inovace studijních programů

Fakulta: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Katedra: Katedra gymnastiky a úpolů