Paleta
123

Sociologie sportu: aktuální problémy
Skripta v PDF ke stažení

prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.

Sociologie sportu: aktuální problémy

Primárně je publikace určena doktorandským studentům FSpS MU, a to jako materializovaná studijní pomůcka předmětu Sociologie sportu. Staví na předchozích publikacích autora týkajících se vztahu sportu a společnosti a aktualizuje zejména některé živé problémy na tomto poli. Vedle základních konceptuálních témat se text věnuje širším společenským problémům fungování sportu, problematice motivů a fungování pohybových aktivit, postavení sportu v kontextu globalizačních procesů, podob a proměn sportovního diváctví, násilí na stadionech, fungování sportovních hvězd, ikon a hrdinů, otazníků nad konceptem sportovní etika, rostoucích problémů obezity v kontextu tzv. sedavé společnosti či tématu aktivních forem dopravy. Stranou pozornosti nezůstává ani otázka očekávání soudobé společnosti od sportu jako komplexního sociálně společenského jevu.

Stáhnout sociologie-sportu-aktualni-problemy.pdf
192 stran | 1.21 MB | 30.07.2014 10:30

Pro předmět(y): Sociologie sportu

ISBN 978-80-210-6858-2 (online: pdf)
ISBN 978-80-210-6181-1 (brož. vaz.)

Vydala: Masarykova univerzita v r. 2014, první elektronické vydání.

Tento studijní materiál byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekt Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT), registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0221

Dostupná skripta :