Základní gymnastika II
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
Použitá a doporučená literatura

APPELT, K. Názvosloví pro cvičitele. Olympia, 1989. ISBN 80-70330112.
ATKINSON, H. Dyna-bendPraha: Knižní klub, 1995. ISBN 80-7176-185-0.
DOBEŠOVÁ, P.Cvičíme s měkkým míčem. Havířov. ISBN 80-902222-2-6.
DOBEŠOVÁ, P., DOBEŠ, M. Cvičíme na velkém míči. Praha: Domiqa, 2000.
HÁJKOVÁ, J. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2002.
HAMBRECHT, K.Cvičíme s malým míčem. Praha, 2003. ISBN 80-237-3813-5.
KIRSCH, L.M. Isometriches Training.Munchen, 1992.
KOS, B.; ŽIŽKA,J. Posilovací gymnastika. Praha: Olympia, 1986. ISBN27-003-86
KRIŠTOFIČ, J. Gymnastika pro kondiční a zdravotní účely. Praha, 2000. ISBN 80-85866-54-4.
LIVOROVÁ, H. Názvosloví cvičení s náčiním. Metodický dopis. Praha: 1988.
MOTÁŇOVÁ, E. Využití dlouhých a krátkých švihadel v různých pohybových aktivitách. Bakalářská práce. FSpS MU Brno, 2013.
MUCHOVÁ, M. ; TOMÁNKOVÁ, K. Cvičení na balanční plošině. Grada, 2009. ISBN 9788024729480
PAVLÍČKOVÁ, A. Materiál pro práci s bosu, gymballem a overballem v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. 2011
PROKEŠ, P. Využití fitness pomůcek v tréninku judo. Bakalářská práce. FSpS MU Brno, 2013.
RUTAROVÁ, I. Balanční cvičení pro aktivaci hlubokého stabilizačního systému. Bakalářská práce. FSpS MU Brno, 2007.
SKOPOVÁ, M., ZÍTKO, M. Základní gymnastika. Praha, 2005. ISBN 80-246-0973-8
VYSUŠILOVÁ, H. Cvičení s gumovými pásy. Praha: ARSCI, 2003. ISBN 80-86078-26-4.
Cvičení s gymnastikballem.ČASPV, 1996.

Internetové zdroje
http://www.alvo.cz/?page=201
http://www.cvicebni-pomucky.cz/posilovaci-pomucky/866-rubberband-posilovaci-guma.html