Domů Program Důležité termíny Poplatky Místo konání Pro autory
       
D Ě K U J E M E   V Š E M   Ú Č A S T N Í K Ů M . . .                     S b o r n í k   t e x t  ů   k e   s t a ž e n í   n a   t é t o   s t r á n c e !
       

Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií

Asociace psychologů sportu
České republiky

  si Vás dovolují pozvat na 3. ročník mezinárodní odborné konference  
       
  PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI 2012

aneb

NEDÍLNÁ SOUČÁST PŘÍPRAVY SPORTOVCE

 
       
  Psychologie sportu v praxi  
       
 
Pozvánka

Sborník příspěvků

(6 MB))

Program
 
         
       
  Místo konání: Fakulta sportovních studií (Univerzitní kampus Bohunice, posluchárna A11/206)

 

 
  Cíl konference: navázat na předchozí úspěšná setkání zájemců o sportovní psychologii, výměna zkušeností a znalostí, které přispívají k efektivní práci sportovního psychologa se sportovci a trenéry; představení výsledků výzkumů a jejich praktických přesahů do praxe; přiblížení oblasti psychologie sportu studentům psychologie

 

 
  Určení konference: pro sportovní psychology, psychology příbuzných oborů, studenty psychologie či tělesné výchovy a sportu, sportovní trenéry mládeže i dospělých, pro všechny zájemce o sportovní psychologii

 

 
  Témata:

  I. Práce sportovního psychologa se sportovci a týmy

 II. Sportovní trenéři z pohledu psychologie sportu

III. Využití pozitivní psychologie v práci sportovního psychologa

 

 
  Časový plán:

   5. 10. 2012    12:30  –  18:00  (po skončení společenský večer)

So   6. 10. 2012      9:00  –  17:00

 

 
  Termíny: 24. 9. 2012 Zaslání vyplněné přihlášky (stáhnout)
(v případě aktivní účasti i abstrakt, klíčová slova a plný text příspěvku)
 
  24. 9. 2012 Úhrada konferenčního poplatku zde
(bez včasného uhrazení nebude přihláška přijata)

 

 
  Konferenční sborník: Každý účastník obdrží tištěný sborník abstrakt a CD s plnými texty příspěvků.
Všechny příspěvky budou recenzovány, proto prosím dodržujte uvedené termíny!

 

 
       
 

ZA ORGANIZÁTORY SE NA VIDĚNOU TĚŠÍ:

 

doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.(vedoucí Katedry společenských věd ve sportu FSpS MU)

Mgr. Michal Šafář, Ph.D. (předseda Asociace psychologů sportu Čes republiky)

Mgr. Viktor Pacholík (organizátor konference)

Mgr. Jiří Voborný (organizátor konference)

Mgr. Jan Mach (organizátor konference)

Mgr. Veronika Baláko (organizátor konference)

 
       
 
 
  V případě dotazů kontaktujte organizátory  
  Mgr. Viktor Pacholík pacholik@fsps.muni.cz +420 549 49 3522  
         
 

  počítadlo.abz.cz