O čem se mluví

Zimní světová univerziáda zahájena

Zimní světová univerziáda zahájena

Rok 2015 je rokem světových univerziád. Zcela netradičně je 27. Zimní světová univerziáda rozdělena do dvou států (Španělsko a Slovensko) a navíc v různých termínech. Španělští organizátoři univerziády po dvou letech příprav zjistili, že nejsou schopni zabezpečit soutěže v klasických lyžařských disciplínách a v biatlonu.

Dále

Den otevřených dveří FSpS 2015

Den otevřených dveří FSpS 2015

Dne 15. ledna se konal na Fakultě sportovních studií Den otevřených dveří. V úvodní přednášce byli uchazeči o studium seznámeni s možnostmi studia na FSpS MU, nabídkou studijních oborů, mobilitními programy pro studium v zahraničí, náležitostmi přihlášek, termíny a obsahem přijímacích zkoušek. Uchazečům, kteří chtějí zvýšit svou šanci na úspěch v přijímacím řízení, byly nabídnuty přípravné kurzy organizované Centrem celoživotního vzdělávání.

Dále

Soutěž studentských prací – Cena G. A. Lindnera

Soutěž studentských prací – Cena G. A. Lindnera

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity již několik let pořádá soutěž studentských prací, do které se v letošním roce zapojily Fakulta sportovních studií a Pedagogická fakulta. Záštitu nad soutěží na FSpS převzala Katedra pedagogiky sportu.

Dále

Další zprávy