O čem se mluví

Jak přitáhnout děti k tělocviku?

Jak přitáhnout děti k tělocviku?

Fyzická zdatnost dětí klesá, v tělocviku mají problém i s pohyby, které ještě před pár lety zvládl každý. Obrátit negativní vývoj se snaží odborníci z Fakulty sportovních studií.

Dále

Absolventi slavnostně zakončili své studium

Absolventi slavnostně zakončili své studium

Ve čtvrtek 9. července proběhly slavnostní promoce absolventů navazujícího magisterského studia Fakulty sportovních studií, které se konaly v aule Právnické fakulty.

Dále

Semináře pro úspěšné zapojení do programového rámce Horizon 2020

Semináře pro úspěšné zapojení do programového rámce Horizon 2020

V rámci realizace aktivit interního rozvojového projektu na rok 2015 „Posilování vědeckého výkonu ve sportovním managementu prostřednictvím zahraniční spolupráce a expertizy“ ROZV/10/2015 , kterého je spoluřešitelkou Ing. Jana Nová, PhD., MBA se v dnech 29. 06. – 03. 07. 2015 uskutečnili dva dvoudenní semináře a personalizované konzultace pro realizaci poradenství pro zaměstnance věnující se oblasti managementu sportu pro úspěšné zpracování projektů do programu Horizon 2020.

Dále

Další zprávy