PREVENCE ZRANĚNÍ V MÍČOVÝCH HRÁCH

LITERATURA

 • ALTER, M. J. Strečink. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-763-X.
 • BASSET, D. R.; HOWLEY, E. T. Limiting factors for maximum oxygen uptime and determinants of endurance performance. In: Med Sci Exerc. 2000, roč. 32, č. 1, s. 70 – 84.
 • BEACHLE, T. R.; EARLE, R. W. Essentials of Strength Training and Conditioning. Champaign: Human Kinetics, 2008. 640 s.
 • BERÁNKOVÁ, M., FLEKOVÁ, A., HOLZHAUSEROVÁ, B. První pomoc pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Informatorium, spol. s. r. o., 2002. 199 s. ISBN 80-86073-99-8.
 • BOMPA, T. O.; CARRERA, M. C. Periodization Training for Sports. Champaign: Human Kinetics, 2005. 259 s.
 • BRESSEL, E., et al. Comparison of Static and Dynamic Balance in Female Collegiate Soccer, Basketball, and Gymnastics Athletes. In. Journal of Athletic Training. 2007, č. 42, s. 42 – 46.
 • BROWN , H. C. Strength Training For Women: Some Hormonal Considerations. http://www.coachr.org/Strength%20Training%20For%20Women.htm
 • BUZKOVÁ, K. Strečink. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1342-X. CACEK, J.; BUBNÍKOVÁ, H.; LAJKEB, P.; MICHÁLEK, J. Balanční polokoule v tréninku atleta. In: Atletika , Praha 4 : Česká atletika s.r.o., 60, 2. 2008. s. 18-21. ISSN 0323-1364. 2008.
 • CACEK, J.; GRASGRUBER, P. Trénink rychlosti (úvod do problematiky). In: Atletika, Praha 4 : Česká atletika s.r.o., 60, 4. 2008.s. 21-24. ISSN 0323-1364.
 • CACEK, J.; NYKODÝM, J. Koordinace ve sportu - Víme co to je? In: Časopis Orel, Brno : Olprint, 19, 3. 2008. s. 23-24. ISSN 1210-1184.
 • CACEK, J., et al. Trénink jádra (Core training). In: Atletika, Praha 4 : Česká atletika s.r.o., 60, 1. 2008. s. 18-21. ISSN 0323-1364.
 • CACEK, J. et al. Aktuální trendy v silovém tréninku dětí a mládeže. In: Atletika, Praha : Česká atletika s.r.o., 2009, 8. s. 27-29. ISSN 0323-1364. CACEK, J.;   NYKODÝM, J.; MICHÁLEK, J. Trénink koordinace (Obratnosti) - Úvod do problematiky. In: Atletika, Praha 4 : Česká atletika s.r.o., 60, 10. 2008. s. 23-25. ISSN 0323-1364.
 • CACEK, J. Síla kráse ani mládí neuškodí. In: RUN the world magazine, Praha 1 : BOREMI invest, a.s., 5., 7. 2010. s. 58 – 63. ISSN 1802-0615.
 • CONDRON, D. Kondiční cvičení s balonem. Praha: Euromedia Group, 2008. ISBN 978-80-249-1093-2.
 • ČELIKOVSKÝ, S. a kol. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990.
 • EBBEN, W. P.; JENSEN, R. L. Strength Training for women: Debunking Myth that Block Opportunity. In: The Physician and Sportmedicine. 1998, roč. 26. č. 5.
 • ENDACOTT, J. Cvičení na míči. Praha: Svojtka a Co., 2007. ISBN 978-80-7352-668-9.
 • HASÍK, J. Kardiopulmonální resuscitace v první pomoci. Praha: Český červený kříž, 2006. 43 s.
 • HUTCHINSON, M. Sport injuries. 1.vyd. Skokie,IL. USA. 2009. s. 90. ISBN 10: 0-7817-7361-X.
 • KEGGENHOF,F. Prvá pomoc. 1.vyd.Bratislava: Ikar 2006. 207 s. ISBN 80-551-1307-6.
 • KELNAROVÁ, J. a kol. První pomoc I pro studenty zdravotnických oborů. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 112 s. ISBN 978-80-247-2182-8.
 • KELNAROVÁ, J. a kol. První pomoc II pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 184 s. ISBN 978-80-247-2183-5.
 •  KUBÍKOVÁ, Z., ZUCHOVÁ, B. a kol. Metodický materiál k výuce první pomoci na gymnáziích Jihomoravském kraji. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 43 s. ISBN 978- 80-210-4746-4.
 • KUBÍKOVÁ, Z., ZUCHOVÁ, B. a kol. Metodický materiál k výuce první pomoci. Elportál [online] Brno: Masarykova univerzita, 2008 [cit 2009-11-30] Dostupné z: <www:http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps08/first_aid/web/index.html> ISSN 1802-128X.
 • LEGEL, M. J. Sport first aid. 3. vyd. Champaign (USA): Humankinetics, 1993. 313 s. ISBN 0-7360-3786-1.
 • RTLOVÁ, F., MUCHA, J. a kol. Přednemocniční neodkladná péče. 2. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2004. 368 s. ISBN 80-7013-379-1.
 • GAMBETTA, V. Athletic Development (The Art and Science of Functional Sports Conditioning. Champaign: Human Kinetics, 2007. 299 s.
 • GOLDENBERGR, L.; TWIST, P. Posilování na míči. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-2097-2.
 • GRASGRUBER, P.; CACEK, J. Sportovní geny. Brno: Computer press, 2008. 480 s. ISBN 978-80-251-1873-3.
 • HAMAR, D.; KAMPMILLER, T. Mýty a fakta o silovém tréninku detí a adolescentov. In: Phys. Educ. Sport. Bratislava, 2009. roč. 19. č. 2. s. 2 – 6.
 • HIRTZ, P. et al. Koordinative Fahigkeiten im Schulsport. Berlin: Wolk und Wissen, 1985. s. 152.
 • IKAI, M.; FUKUNAGO, T. Calculation of muscle strength per unit cross sectional area of human muscle by means of ultrasonic measurement. In: Int Z Angew Physiol. 1968, roč. 26, s. 26-32.
 • JARKOVSKÁ, H. Cvičení na velkém míči. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1757-7.
 • JEBAVÝ, R.; ZUMR, T. Posilování a balančními pomůckami. Praha: Grada Publising, 2009. ISBN 978-8/0-247-2802-5.
 • KASA, J. Športová antropomotorika. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre tělesnu výchovu a šport, 2001.
 • KLÁROVÁ, R. Pojď si hrát s netradičním náčiním. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1993.
 • KUSZEWSKI, M.; GNAT, R.; SAULICZ, E. Stability training of the lumbo-pelvo-hip complex influence stiffness of the hamstrings: a preliminary study. In: Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 2009. roč. 19, číslo 2, s. 260-266.
 • MADIAN, A., MATHIESSEN, K. První pomoc na cestách. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 95 s. ISBN 978-80-247-1878-1.
 • MORAVEC, R. et al. Teória a didaktika športu. Bratislava: FTVŠ UK Bratislava a SVSPTVŠ, 2004. 212 s. ISBN 80-89075-22-3.
 • MORAVEC, R. Teória a didaktika športu 1 (Struktura športového výkonu, výber talentov na šport). Bratislava: FTVŠ UK Bratislava, 2000. 45 s. ISBN 80-968252-4-0.
 • MUCHOVÁ, M.; TOMÁNKOVÁ, K. Cvičení na balanční plošině. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-88-024-7294-8-0.
 • Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 – 2017. 2007 [online]. [cit. 2009-05-28] Dostupný z: < http://www.msmt.cz/vzdelavani/usneseni-vlady-ceske-republiky-ze-dne-22-srpna-2007-c-926-o-narodnim-akcnim-planu-prevence-detskych-urazu-na-leta-2007-az-2017>.
 • NELSON, A.G.; KOKKONEN, J. Strečink na anatomických základech. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 247-80-247-2784-4.
 • NYKODÝM, J. Koordinační schopnosti jako součást všeobecné přípravy nejmladších hokejistů. In: Sport a kvalita života. 2005. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2005. ISBN 80-210-3863-2.
 • NYKODÝM, J. Vliv experimentální pohybové činnosti na pohybové učení v základním bruslení. Disertační práce. 2000. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta pedagogická. 108 s.
 • PECHOVÁ, J. Cvičení pro zdraví s balančními míči a dalšími pomůckami. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-448-6.
 • PETERSEN, D. The Top Ten Myths About Core Exercise and Training. http://ezinearticles.com/?The-Top-Ten-Myths-About-Core-Exercise-and-Training&id=137914
 • PETRŽELA, M. První pomoc pro každého. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 80 s. ISBN 978-80-247-2246-7.
 • PILNÝ, J. a kol. Prevence úrazů pro sportovce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 104 s. ISBN 978-80-247-1675-6.
 • RUBIN, A. Sports injuries and emergencies.1.vyd. McGraw-Hill (USA) 2003. 470s. ISBN0-0-07-139610-1.
 • RUIZ, R. Functional Balance Training Using a Domed Device. In: Strenght and Conditioning Journal. 2005, č. 27. s. 50 – 55.
 • SHAMUS, E., SHAMUS J., Sports injury. 1.vyd. McGraw-Hill (USA) 2001. 513 s. ISBN 0-07-135475-1.
 • SCHWICHTENBERG, M. Cvičení pro zdravé klouby. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-21.
 • SRNSKÝ, P. První pomoc u dětí. 1.vyd. Praha: Úřad Českého červeného kříže, 2004. 76 s.
 • ZATSIORSKY, V. M.; KRAEMER, W. J. Science and Practice of Strenght Training. Champaign: Human Kinetics, 2006. 248 s.
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 84125 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1014 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License PREVENCE ZRANĚNÍ V MÍČOVÝCH HRÁCH by PaedDr. Věra Večeřová, Mgr. Hana Bubníková, PhDr. Jan Cacek, Ph.D., Mgr. Zora Svobodová, Ph.D., PaedDr. Věra Večeřová, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Alžběta Tobiášová, MUDr. Roman Malý, MUDr. Barbora Zuchová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/micovesporty/.
Investice do vzdělávání