Popis zkoušek

Uchazečům s podanou přihláškou na více oborů FSpS bude stanoven harmonogram přijímací zkoušky tak, aby mohli vykonat všechny části přijímacího řízení FSpS bez kolizí.

1. Oborové písemné testy

1.1 Fyzioterapie                               - oborový písemný test z biologie, chemie a fyziky
      Regenerace a výživa ve sportu - oborový písemný test z biologie a chemie.

 • test z roku 2017
 • část biologie a chemie jsou pro oba obory společné
 • rozsah testu: biologie, chemie a fyzika v rozsahu osnov pro gymnázia
 • test RVS má 40 otázek, na vypracování testu mají uchazeči 40 minut
 • test FYZI má 60 otázek, na vypracování testu mají uchazeči 60 minut
 • bodování: správná odpověď +1 bod, chybná -0,25 bodu, žádná 0 bodů, vícenásobná odpověď = chybná odpověď

         Zaměření testů:
 • biologie - obecná biologie, biologie člověka
 • chemie - především biochemie
 • fyzika - především mechanika, elektro

1.2 Animátor sportovních aktivit
      Tělesná výchova a sport (všechny směry)
      Management sportu

 • společný oborový písemný test pro obory ASAK, TVS, MAN
 • vzorový test vč. správných odpovědí (obsahuje nižší počet otázek)
 • test má 30 otázek, na vypracování testu mají uchazeči 35 minut
 • bodování: správná odpověď +1 bod, chybná -0,25 bodu, žádná 0 bodů, vícenásobná odpověď = chybná odpověď

       Doporučená literatura k přípravě na test:
 • Hladík, J. Společenské vědy v kostce pro střední školy, Fragment 1996, ISBN: 80-7200-044-6
 • Perič, T., Dovalil, J. Sportovní trénink, Grada 2010, ISBN: 978-80-247-2118-7
 • Jansa, P., Dovalil J. et al Sportovní příprava, Kleník 2007, ISBN: 80-903280-8-3
 • Pravidla atletiky
 • Pravidla plavání
 • Pravidla gymnastiky
 • Pravidla sportovních her
 • starší verze Testu studijních předpokladů - verbální, analytické a kritické myšlení

1.3 Speciální edukace bezpečnostních složek

 • vzorový test vč. správných odpovědí (obsahuje nižší počet otázek)
 • test SEBS má 30 otázek, na vypracování testu mají uchazeči 35 minut
 • bodování: správná odpověď +1 bod, chybná -0,25 bodu, žádná 0 bodů, vícenásobná odpověď = chybná odpověď

       Doporučená literatura k přípravě na test:
 • Butcher, A. (2009). Džudo: Průvodce Bojovým uměním. Praha: Ottovo nakladatelství
 • Strnad, K. (2008). Karate: Cesta k prvnímu danu. Praha: Grada
 • Uešiba, K. (2006). Aikidó. Bratislava: Eugenika
 • Pavelka, R. & Stich. (2015). Sebeobrana: Nebuďte snadnou obětí? Praha: Ikar
 • starší verze Testu studijních předpokladů - verbální, analytické a kritické myšlení

2. Praktická zkouška z tělesné výchovy

Přijímací zkouška prověřuje úroveň pohybových předpokladů a některých dovedností nutných ke studiu zvoleného oboru.

! Vykonat praktickou přijímací zkoušku z tělesné výchovy bude umožněno pouze uchazečům,
kteří doložili v požadované termínu posudek tělovýchovného lékaře.

2.1 Plavání

100 m na čas (startovní skok nepovinný). Hodnocení dle tabulky. Plavecký způsob lze během tratě měnit.

muži body ženy
01:05,0 a lepší 10 01:13,0 a lepší
01:05,1 - 01:15,0 9 01:13,1 - 01:23,0
01:15,1 - 01:25,0 8 01:23,1 - 01:33,0
01:25,1 - 01:35,0 7 01:33,1 - 01:43,0
01:35,1 - 01:45,0 6 01:43,1 - 01:53,0
01:45,1 - 01:56,0 5 01:53,1 - 02:04,0
01:56,1 - 02:08,0 4 02:04,1 - 02:16,0
02:08,1 - 02:20,0 3 02:16,1 - 02:29,0
02:20,1 - 02:32,0 2 02:29,1 - 02:42,0
02:32,1 - 02:44,0 1 02:42,1 – 02:55,0
02:44,1 a horší 0 02:55,1 a horší

2.2 Atletika

 1. Běh 800 m na standardní tartanové 400 metrové atletické dráze na čas. Start je skupinový, provedení podle pravidel atletiky, tretry jsou povoleny.
 2. Běh 60 m na tartanové atletické dráze, start nízký ze startovních bloků. Počet startujících: 8, tretry jsou povoleny. Hodnotí se podle pravidel atletiky.
V okamžiku, kdy při běhu na 800 m bude překročen časový limit, za který může ještě uchazeč/ka získat 1 bod, 
bude závod ukončen (uchazeč/ka, který v časovém limitu nedoběhne získá 0 bodů).

 

muži

Body

ženy

60m 800 m 60m 800 m
9,31 a horší 3:45,1 a horší 0 11,51 a horší 4:12,1 a horší
9,11 - 9,30 3:35,1 - 3:45,0 1 11,21 - 11,50 4:02,1 - 4:12,0
8,91 - 9,10 3:25,1 - 3:35,0 2 10,91 - 11,20 3:52,1 - 4:02,0
8,71 - 8,90 3:15,1 - 3:25,0 3 10,61 - 10,90 3:42,1 - 3:52,0
8,51 - 8,70 3:05,1 - 3:15,0 4 10,31 - 10,60 3:32,1 - 3:42,0
8,31 - 8,50 2:55,1 - 3:05,0 5 10,01 - 10,30 3:22,1 - 3:32,0
8,11 - 8,30 2:45,1 - 2:55,0 6 9,71 - 10,00 3:12,1 - 3:22,0
7,91 - 8,10 2:35,1 - 2:45,0 7 9,41 - 9,70 3:02,1 - 3:12,0
7,71 - 7,90 2:25,1 - 2:35,0 8 9,11 - 9,40 2:52,1 - 3:02,0
7,51 - 7,70 2:15,1 - 2:25,0 9 8,81 - 9,10 2:42,1 - 2:52,0
7,50 a menší 2:15,0 a menší 10 8,80 a menší 2:42,0 a menší

2.3 Basketbal

Nemělo by docházet k porušování pravidel basketbalu. Není důležité zaznamenat koš, ale vždy se hodnotí technika provedení. Rychlost provedení celé činnosti se zohledňuje, avšak ne na úkor porušení pravidel a techniky provedení.

Maximálně možný počet : 10 bodů

1. Vedení míče v pohybu driblinkem, v jehož průběhu hráč provádí změny směru spojené se změnami driblující paže před nastavenými kuželi, pohyb s míčem je zakončen dvojtaktem z vybrané strany (silnější paží) s následným doskokem a chycením míče (max 5 bodů).
 
nezvládnutí driblinku pravou (levou) rukou - 1 b
nezvládnutí techniky změny směru driblující paže, problémy s výškou driblinku, chybí přehled o situaci na hřišti - 1 b
nezvládnutí dvoudobého rytmu při provedení dvojtaktu - 1 b
nezvládnutí techniky střelby při provedení dvojtaktu - 1 b
nezvládnutí doskoku po zakončení dvojtaktem - 1 b
2. Poté hráč pokračuje plynulým vedením míče driblinkem na polovinu hřiště, kde zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje akce "hoď a běž" kdy hráč po zastavení přihrává míč trčením od prsou obouruč pomocníkovi do prostoru trojkového oblouku a ihned se rozbíhá ke koši, kde ve vymezeném území přijme míč a zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje střelba z místa nebo ve výskoku s následujícím doskokem a chycením míče (max 5 bodů). nezvládnutí zastavení driblinku - 1 b
nezvládnutí techniky přihrávky - 1 b
pozdní vyběhnutí po přihrávce - 1 b
nezvládnutí zastavení po příjmu míče - 1 b
nezvládnutí techniky provedení střelby včetně následujícího doskoku - 1 b

2.4 Gymnastika

Uchazeči vykonají sestavu dle popisu.
Během sestavy je možné opakovat pouze stoj na rukou, a to jedenkrát.


ŽENY

Přemetový poskok – přemet

Výkrokem stoj na rukou a kotoul - vztyk

Výkrokem váha předklonmo, vzpřim

Cval - dálkový skok

Přemetový poskok - přemet stranou

 

3 body

2 body

1 bod

2 body

2 body

MUŽI

Přemetový poskok – přemet

Výkrokem stoj na rukou a kotoul - do dřepu

Kotoul vzad do zášvihu - vztyk

Výkrokem váha předklonmo, vzpřim

Přemetový poskok - přemet stranou

 

3 body

2 body

2 body

1 bod

2 body

2.5 Jacíkův motorický test

Test střídání tělocvičných poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost, jedná se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 2 minut.

Test se provádí na žíněnce

 1. Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 2. Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
 3. Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 4. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.
 • Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný.
 • Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice.
 • Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut = cílem je dosáhnout co nevětšího počtu poloh.
 • Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále.

Hodnocení: Za každou správně provedenou polohu je započítán 1 bod. Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase.

Muži Ženy
Body Výkon Body Výkon
0 méně než 49 0 méně než 39
1 49-55 1 39-45
2 56-62 2 46-52
3 63-69 3 53-59
4 70-76 4 60-66
5 77-83 5 67-73
6 84-90 6 74-80
7 91-97 7 81-87
8 98-104 8 88-94
9 105-111 9 95-101
10 112 a více 10 102 a více

2.6 Bruslařský dovednostní test

Uchazeč je povinen k přijímací zkoušce vzít sportovní oblečení, brusle a helmu, 
bez těchto pomůcek nemůže konat přijímací zkoušku!

Test absolvují současně 2 uchazeči, skládá se ze 3 částí, za každou část může uchazeč získat 100 bodů.

  celkem 300 bodů

1. rychlost

Pevný start z brankové čáry, brzda se zvednutím puku na červené čáře - jízda zpět na modrou čáru, položení puku - start na druhou modrou čáru, brzda se zvednutím puku - jízda zpět na červenou čáru, položení puku - letmý cíl na druhé brankové čáře.

Pozn.: Všechny brzdy, zvedání puku a pokládání puku se provádějí čelem na stejnou stranu ( buď vždy "do hřiště" nebo vždy "k mantinelu"), při brzdách na čarách se TO musí alespoň jednou bruslí dotknout čáry.

Dosažený čas -

bodovací tabulky,

max. 3x 100 bodů

2. koordinace

Pevný start z koncového bodu pro vhazování, slalom mezi pěti kužely postavenými na delší spojnici koncových bodů po vhazování:

 • jeden na červené čáře,
 • dva na modrých čarách,
 • dva v polovině mezi kužely na modrých čarách a kuželem na červené čáře.

Ponz.: Dráhu - slalom se absolvuje TO čtyřikrát (dvakrát jízdou vpřed, dvakrát jízdou vzad), po celou dobu testu od startu po cíl absolvuje čelem ke kratší straně hřiště vzdálenější od místa startu a cíle, letmý cíl na stejném koncovém bodu pro vhazování jako start

3. vytrvalost

Start a cíl na červené čáře, pět "osmiček", začátek obloukem vlevo; dráha je vytyčená čtyřmi kužely:

 • dva na koncových bodech pro vhazování,
 • dva na obvodu kruhů pro vhazování v koncových pásmech;

3. Videa s požadavky k praktické části přijímacího řízení

Basketbal

 

Jacíkův test

 

Gymnastika ženy

 

Gymnastika muži