Anotace:

Studijní obory SEBS a ASEBS jsou svým obsahem jedinečné. Zaměřují se na specifickou cílovou skupinu, připravovanou na řešení krizových situací, které mohou končit vážným zraněním či smrtí absolventa nebo vážným ohrožením obyvatelstva. Vzájemně související obory je nutné inovovat tak, aby odpovídaly požadavkům praxe a teoreticky i prakticky připravily absolventy na řešení nutné obrany a použití donucovacích prostředků.

Projekt je určen pro zájemce o studium, studenty oborů a akademické pracovníky vyučující v oborech. Bude inovováno 18 předmětů a vytvořeny 4 nové. Inovace budou ve spolupráci s odborníky z praxe zaměřeny na řešení aktuálních praktických problémů. Bude vytvořeno 15 e-learningových učebních opor pro podporu samostudia. Celkem bude podpořeno 1920 studentů. Inovovaný systém odborných praxí umožní studentům aplikovat naučené znalosti v praxi. Součástí projektu je i zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků nezbytné k vytvoření špičkového pracoviště pro výuku oborů SEBS a ASEBS.

 Strategické cíle jsou vymezeny ve vztahu k orientaci na rozvoj vzdělanostní společnosti a posílení konkurenceschopnosti:

  • časově i ekonomicky zefektivnit vzdělávání jak pro studenty, tak pro FSpS MU
  • zvýšit kvalitu studia a uplatnitelnost absolventů na trhu práce EU
  • zkvalitnit podmínky pro individualizaci studia
  • vytvořit podmínky pro osvojení praktických dovedností a zkušeností při plnohodnotných stážích a praxích na pracovištích partnera
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2011-05-25 12:07:30