Klíčové aktivity:

  • Inovace stávajících a vytvoření nových studijních předmětů a modernizace didaktických metod se zaměřením na mezioborovou spolupráci a zapojení odborníků z praxe
  • Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků
  • Vytvoření e-learningových učebních opor
  • Pilotní ověření inovovaných oborů SEBS a ASEBS
  • Podpora praxí a stáží studentů u budoucích zaměstnavatelů
  • Podpora spolupráce v rámci poskytování poradenských služeb a podpory talentovaných žáků a propagace vysokoškolského vzdělávání
  • Evaluace inovací
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2011-05-25 10:13:50