Rezervační systém sportovišť

TIP

18. 5. 2023

Informace o provozu tenisových areálů

Rezervace kurtů v tenisových areálech Heinrichova a Mánesova není od sezóny 2023 možná, areály jsou uzavřeny.

1. 2. 2017

Zákaz užívání kolečkových bruslí nebo skateboardů

V tělocvičnách je zakázáno užívání kolečkových bruslí nebo skateboardů.

Podmínky rezervace

 1. Platbu za pronájem je možné provést na recepci v areálech nebo fakturou.
 2. Platba za užívání posiloven je provedena formou zakoupení permanentky na pokladně FSpS v Univerzitním kampusu Bohunice (pavilon D33/206) nebo na recepci v areálech.
 3. Celoroční, dlouhodobé pronájmy a velké sportovní akce musí být zabezpečovány na základě nájemní smlouvy s FSpS MU, která je individuálně uzavírána na základě objednávky.
 4. Cena rezervace může být navýšena o služby přesahující standardní rámec poskytovaných služeb, a to o mimořádný úklid (zejména mimořádný úklid o víkendu), ostrahu apod. (v případě potřeby upřesnění rozsahu a ceny služeb se obracejte na pronajmy@fsps.muni.cz).
 5. Sleva je poskytována pro strategické partnery fakulty.
 6. Rezervaci je možno zrušit 14 dní před zahájením akce.
 7. Víkendové rezervace v areálech Vinařská a Údolní je možné objednat na pronajmy@fsps.muni.cz. Minimální délka pronájmu o víkendech a státních svátcích je 4 hodiny.
 8. FSpS MU si vyhrazuje v nutném případě právo zrušit rezervaci z provozních důvodů. Případné zrušení rezervace bude vždy oznámeno předem.

Provozní předpisy

 1. Nájemce je povinen v užívaných prostorách dodržovat pořádek, čistotu a chránit majetek pronajímatele.
 2. Případné poškození sportovního zařízení nahlásí odpovědná osoba nájemce na recepci. Službu konající vrátný provede zápis do knihy závad a předá informaci k řešení správci objektu.
 3. Nájemce se zavazuje uhradit náklady související s případným poškozením, které vzniklo jeho zaviněním.
 4. V případě úrazu je na recepci objektu pronajímatele k dispozici vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci a možnost telefonního spojení s lékařskou službou první pomoci.
 5. Nájemce odpovídá v plném rozsahu za účastníky činnosti jím provozované v rámci tohoto pronájmu.
 6. Pro všechny uživatele (organizátoři, sportovci, diváci) platí v době tréninků i soutěží „Provozní“ a „Organizační řády“ jednotlivých sportovišť.
 7. Ve všech částech sportovního areálu je ZÁKAZ KOUŘENÍ sportovců a doprovodu.
 8. Uživatel souhlasí a odesláním registrace potvrzuje, že přihlašovací údaje jsou mu odeslány na emailovou adresu uvedenou při registraci.
 9. Dodržování mimořádných opatřeních (provoz venkovních i vnitřních sportovišť (včetně posiloven) se řídí platnou legislativou a univerzitním semaforem.
 10. Zákaz parkování na nezpevněné ploše v areálu Univerzitního kampusu Bohunice mezi pavilony D33 a E34, v případě porušení bude nájemci účtovaná sankce ve výši 10.000 Kč a vozidlo může být na náklady majitele vozidla odtaženo.

Ceník sportovišť

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info