Rezervační systém sportovišť

Rezervační systém sportovišť

26. 4. 2021 TIP

Otevření tenisových kurtů Heinrichova

Od 26. 4. 2021 jsou otevřeny tenisové kurty na Heinrichové. Rezervaci provedete v rezervačním systému, noví klienti se musí nejdříve registrovat.

1. 12. 2020

Otevření tenisové haly Mánesova

Od 3.12.2020 je otevřena tenisová hala Mánesova. Pro rezervaci je potřeba resetovat stávající heslo nebo u nových klientů provést registraci.

9. 10. 2020

Spuštění nového rezervačního systému

Pro zkvalitnění služeb byl vytvořen nový rezervační systém pro rezervaci sportovišť. více...

1. 2. 2017

Zákaz užívání kolečkových bruslí nebo skateboardů

V tělocvičnách je zakázáno užívání kolečkových bruslí nebo skateboardů.

Podmínky rezervace

 1. Platba za pronájem tenisových kurtů je prováděna bezhotovostně na místě. Permanentka zakoupená v roce 2022 platí po kalendářní rok 2022.
 2. Platba za užívání posiloven je provedena formou zakoupení permanentky na pokladně FSpS v Univerzitním kampusu Bohunice (pavilon D33/206).
 3. Celoroční, dlouhodobé pronájmy a velké sportovní akce musí být zabezpečovány na základě nájemní smlouvy s FSpS MU, která je individuálně uzavírána na základě objednávky.
 4. Ceny zápasů, závodů a sportovně společenských akcí mohou být navýšeny v závislosti na požadavcích pořadatele a propozicích dané akce, pokud přesahují rámec standardních služeb (např. mimořádný úklid, ostraha apod.).
 5. Sleva je poskytována pro strategické partnery fakulty a pro hendikepované sportovce.
 6. Rezervaci je možno zrušit 14 dní před zahájením akce.
 7. Víkendové rezervace v areálech Vinařská a Údolní je možné objednat na sedlacek@fsps.muni.cz.
 8. FSpS MU si vyhrazuje v nutném případě právo zrušit rezervaci z provozních důvodů. Případné zrušení rezervace bude vždy oznámeno předem.

Provozní předpisy

 1. Nájemce je povinen v užívaných prostorách dodržovat pořádek, čistotu a chránit majetek pronajímatele.
 2. Případné poškození sportovního zařízení nahlásí odpovědná osoba nájemce na recepci. Službu konající vrátný provede zápis do knihy závad a předá informaci k řešení správci objektu.
 3. Nájemce se zavazuje uhradit náklady související s případným poškozením, které vzniklo jeho zaviněním.
 4. V případě úrazu je na recepci objektu pronajímatele k dispozici vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci a možnost telefonního spojení s lékařskou službou první pomoci.
 5. Nájemce odpovídá v plném rozsahu za účastníky činnosti jím provozované v rámci tohoto pronájmu.
 6. Pro všechny uživatele (organizátoři, sportovci, diváci) platí v době tréninků i soutěží „Provozní“ a „Organizační řády“ jednotlivých sportovišť.
 7. Ve všech částech sportovního areálu je ZÁKAZ KOUŘENÍ sportovců a doprovodu.
 8. Uživatel souhlasí a odesláním registrace potvrzuje, že přihlašovací údaje jsou mu odeslány na emailovou adresu uvedenou při registraci.
 9. Dodržování mimořádných opatřeních (provoz venkovních i vnitřních sportovišť (včetně posiloven) se řídí platnou legislativou, včetně prokazování O-N-(T) u externích návštěvníků), používání ochranných prostředků dýchacích cest (úst a nosu).

Ceník sportovišť

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info