Rezervační systém sportovišť

Rezervační systém sportovišť

TIP

13. 4. 2022

Otevření tenisových kurtů Heinrichova

Od 19. 4. 2022 budou otevřeny tenisové kurty na Heinrichové. Rezervaci provedete v rezervačním systému nebo přes správce areálu. Noví klienti se musí nejdříve registrovat v našem rezervačním systému.

26. 4. 2021

Otevření tenisových kurtů Heinrichova

Od 26. 4. 2021 jsou otevřeny tenisové kurty na Heinrichové. Rezervaci provedete v rezervačním systému, noví klienti se musí nejdříve registrovat.

1. 12. 2020

Otevření tenisové haly Mánesova

Od 3.12.2020 je otevřena tenisová hala Mánesova. Pro rezervaci je potřeba resetovat stávající heslo nebo u nových klientů provést registraci.

9. 10. 2020

Spuštění nového rezervačního systému

Pro zkvalitnění služeb byl vytvořen nový rezervační systém pro rezervaci sportovišť. více...

Předchozí 1 2 Další

Podmínky rezervace

 1. Platba za pronájem tenisových kurtů je prováděna bezhotovostně na místě. Permanentka zakoupená v roce 2022 platí po kalendářní rok 2022.
 2. Platba za užívání posiloven je provedena formou zakoupení permanentky na pokladně FSpS v Univerzitním kampusu Bohunice (pavilon D33/206).
 3. Celoroční, dlouhodobé pronájmy a velké sportovní akce musí být zabezpečovány na základě nájemní smlouvy s FSpS MU, která je individuálně uzavírána na základě objednávky.
 4. Cena rezervace může být navýšena o služby přesahující standardní rámec poskytovaných služeb, a to o mimořádný úklid (zejména mimořádný úklid o víkendu), ostrahu apod. (v případě potřeby upřesnění rozsahu a ceny služeb se obracejte na sedlacek@fsps.muni.cz).
 5. Sleva je poskytována pro strategické partnery fakulty a pro hendikepované sportovce.
 6. Rezervaci je možno zrušit 14 dní před zahájením akce.
 7. Víkendové rezervace v areálech Vinařská a Údolní je možné objednat na sedlacek@fsps.muni.cz.
 8. FSpS MU si vyhrazuje v nutném případě právo zrušit rezervaci z provozních důvodů. Případné zrušení rezervace bude vždy oznámeno předem.

Provozní předpisy

 1. Nájemce je povinen v užívaných prostorách dodržovat pořádek, čistotu a chránit majetek pronajímatele.
 2. Případné poškození sportovního zařízení nahlásí odpovědná osoba nájemce na recepci. Službu konající vrátný provede zápis do knihy závad a předá informaci k řešení správci objektu.
 3. Nájemce se zavazuje uhradit náklady související s případným poškozením, které vzniklo jeho zaviněním.
 4. V případě úrazu je na recepci objektu pronajímatele k dispozici vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci a možnost telefonního spojení s lékařskou službou první pomoci.
 5. Nájemce odpovídá v plném rozsahu za účastníky činnosti jím provozované v rámci tohoto pronájmu.
 6. Pro všechny uživatele (organizátoři, sportovci, diváci) platí v době tréninků i soutěží „Provozní“ a „Organizační řády“ jednotlivých sportovišť.
 7. Ve všech částech sportovního areálu je ZÁKAZ KOUŘENÍ sportovců a doprovodu.
 8. Uživatel souhlasí a odesláním registrace potvrzuje, že přihlašovací údaje jsou mu odeslány na emailovou adresu uvedenou při registraci.
 9. Dodržování mimořádných opatřeních (provoz venkovních i vnitřních sportovišť (včetně posiloven) se řídí platnou legislativou a univerzitním semaforem.

Ceník sportovišť

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info