SNOWBOARDING NA ZIMNÍM VÝCVIKOVÉM KURZU

Anketa

Prosíme vás o vyplnění anonymní ankety vaší spokojenosti s e-learningovým kurzem.


Otázkavynikajícívelmi
dobrý
dobrýšpatnývelmi
špatný
1. Celkové hodnocení obsahu:
2. Přínos materiálu pro můj osobní rozvoj:
3. Uplatnění znalostí z kurzu v mojí práci:
4. Soulad obsahu kurzu s mými pracovními cíli:
5. Množství nových vědomostí získaných v e-learningovém kurzu pro mou praxi:
6. Srozumitelnost výkladu:
7. Intelektuální úroveň výkladu:
8. Posloupnost a logika výkladu:
9. Využívání příkladů z praxe, konkrétní ukázky:
10. Celkové hodnocení organizace materiálů:
11. Kvalita studijních materiálů:
12. Dostupnost studijních materiálů:
13. Možnost získat dodatečné materiály a informace:
14. Kvalita e-learningové podpory testování znalostí:
15. Přívětivost e-learningové podpory testování znalostí:
16. Adekvátnost použití a provázanost e-learningové podpory s výukou:

 

Instrukce: posuzuje se splnění těchto náležitostí, vepište do prázdného řádku svůj text.

 

Které z témat v rámci materiálu vás nejvíce zaujalo:


Kterou část byste naopak zkrátili nebo vypustili:


Co byste se v probírané oblasti ještě rádi naučili:


Co byste rádi na materiálu (jeho obsahu i organizaci) změnili:


Silné stránky:


Slabé stránky:


Další komentář:


 

 

Zdroj otázek:

Projekt Prefekt (CZ.1.07/2.3.00/09.0192)
Plný název Projekt Systematické komplexní vzdělávání pracovníků VaV v
oblastech širší problematiky řízení VaV jako nezbytný prvek efektivity
výzkumu je financován v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Autoři:
Mgr. Eva Valkounová
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Na hřišti i na vodě být s dětmi v JMK v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 424826 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 20 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová
Creative Commons License Snowboarding na zimním výcvikovém kurzu by Mgr. Eduard Hrazdíra, Mgr. Taťána Straková, Ph.D., Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Tomáš Vespalec is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/snowboarding/.
Investice do vzdělávání