SNOWBOARDING NA ZIMNÍM VÝCVIKOVÉM KURZU

LITERATURA

 • BERÁNKOVÁ, M., FLEKOVÁ, A., HOLZHAUSEROVÁ, B. První pomoc pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Informatorium, spol. s. r. o., 2002. 199 s. ISBN 80-86073-99-8.
 • ERTLOVÁ, F., MUCHA, J. a kol. Přednemocniční neodkladná péče. 2. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2004. 368 s. ISBN 80-7013-379-1.
 • FLEGEL, M. J. Sport first aid. 3. vyd. Champaign (USA): Humankinetics, 1993. 313 s. ISBN 0-7360-3786-1.
 • HUTCHINSON, M. Sport injuries. 1.vyd. Skokie,IL. USA. 2009. s. 90. ISBN 10: 0-7817-7361-X.
 • KEGGENHOF,F. Prvá pomoc. 1.vyd.Bratislava: Ikar 2006. 207 s. ISBN 80-551-1307-6.
 • KELNAROVÁ, J. a kol. První pomoc I pro studenty zdravotnických oborů. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 112 s. ISBN 978-80-247-2182-8
 • KELNAROVÁ, J. a kol. První pomoc II pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 184 s. ISBN 978-80-247-2183-5.
 • KUBÍKOVÁ, Z., ZUCHOVÁ, B. a kol. Metodický materiál k výuce první pomoci na gymnáziích Jihomoravském kraji. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 43 s. ISBN 978- 80-210-4746-4.
 • KUBÍKOVÁ, Z., ZUCHOVÁ, B. a kol. Metodický materiál k výuce první pomoci. Elportál [online] Brno: Masarykova univerzita, 2008 [cit 2009-11-30] Dostupné z: <www:http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps08/first_aid/web/index.html> ISSN 1802-128X.
 • MADIAN, A., MATHIESSEN, K. První pomoc na cestách. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 95 s. ISBN 978-80-247-1878-1.
 • Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 – 2017. 2007 [online]. [cit. 2009-05-28] Dostupný z: < http://www.msmt.cz/vzdelavani/usneseni-vlady-ceske-republiky-ze-dne-22-srpna-2007-c-926-o-narodnim-akcnim-planu-prevence-detskych-urazu-na-leta-2007-az-2017>.
 • PETRŽELA, M. První pomoc pro každého. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 80 s. ISBN 978-80-247-2246-7.
 • PILNÝ, J. a kol. Prevence úrazů pro sportovce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 104 s. ISBN 978-80-247-1675-6.
 • Projekt OPVK Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě. CZ.1.07/1.3.00/14.0091
 • RUBIN, A. Sports injuries and emergencies.1.vyd. McGraw-Hill (USA) 2003. 470s. ISBN0-0-07-139610-1.
 • SHAMUS, E., SHAMUS J., Sports injury. 1.vyd. McGraw-Hill (USA) 2001. 513 s. ISBN 0-07-135475-1.
 • SRNSKÝ, P. První pomoc u dětí. 1.vyd. Praha: Úřad Českého červeného kříže, 2004. 76 s.
Na hřišti i na vodě být s dětmi v JMK v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 416223 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 20 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová
Creative Commons License Snowboarding na zimním výcvikovém kurzu by Mgr. Eduard Hrazdíra, Mgr. Taťána Straková, Ph.D., Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Tomáš Vespalec is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/snowboarding/.
Investice do vzdělávání