ZDRAVOTNÍ ASPEKT PLAVÁNÍ, BEZPEČNOST, ZÁCHRANA TONOUCÍHO

LITERATURA

 • ALTER, M. J. Strečink. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-763-X.
 • ANATOMICAL CHART COMPANY.   Anatomical visual guide to Sports Injuries . Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2009. 90 s. ISBN 078177361X, 9780781773614.
 • BAHR, Roald; ENGEBRETSEN, Lars.   Sports Injury Prevention : Handbook of Sports Medicine and Science . 1 edition. Chichester : Wiley-Blackwell, 2009. 248 s. ISBN 1405162449, 978-1405162449.
 • BĚLKOVÁ-PREISLEROVÁ, T. Plavání v pohybovém režimu zdravotně oslabených a tělesně postižených, Přepracované vydání. Praha : UK, 1988. ISBN 60-105-88.
 • BRUKNER, Peter; KHAN, Karim.   Clinical Sports Medicine . 3 edition. New York : McGraw-Hill Book Company Australia, 2006. 1084 s. ISBN 0074715208, 978-0074715208.
 • ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ. Pravidla plavání a dálkového plavání, 2002.
 • DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2000.
 • DYLEVSKÝ, Ivan, et al.   Pohybový systém a zátěž . Praha : Grada, 1997. 252 s. ISBN 8071692581, 9788071692584.
 • DYLEVSKÝ, Ivan, et al.   Sportovní medicína . 1.vydání. Praha : Grada, 1999. 280 s. ISBN 80-7169-725-7.
 • FLEGEL, Melinda J.   Sport First Aid . 4th edition. Champaign : Human Kinetics, 2008. 328 s. ISBN 0736076018, 978-0736076012.
 • HAŠEK, Pavel.   Vodní záchranná služba v České republice : absolventská práce. Brno : Vyšší zdravotnická škola, 2006. 37 s.
 • HOFER, Z. a kol. Technika plaveckých způsobů, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2000.
 • HOCH, M. Teorie a didaktika plavání. Praha: SPN, 1984.
 • KUBÍKOVÁ, Zdeňka, et al Metodický materiál k výuce první pomoci. In   Elportál   [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2008 [cit. 2010-12-02]. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps08/first_aid/web/index.html>. ISSN 1802-128X.
 • KUBÍKOVÁ, Zdeňka, et al První pomoc ve školských zařízeních. In   Elportál   [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2008 [cit. 2010-12-02]. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/js08/prvni_pomoc/index.html>. ISSN 1802-128X.
 • KUBÍKOVÁ, Zdeňka, et al.   Metodický materiál k výuce první pomoci na gymnáziích Jihomoravském kraji . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 43 s. ISBN 978-80-210-4746-4.
 • LUKÁŠEK, M. Determinace rychlosti prsaře plaveckou technikou. In: Tělesná výchova a sport, IX, 2, 199, ISSN 1335-2245.
 • MILER, T. Záchranář – Bezpečnost a záchrana u vody. Praha: VZS ČČK, 1995.
 • MILLER, Tomáš.   Záchranář - bezpečnost a záchrana u vody . 2. vydání. Praha : VZS ČČK, 1999. 63 s. ISBN 80-902805-0-1.
 • MOTYČKA, J. Teorie a didaktika plavání. Brno: MU, 1991. ISBN 80-210-0286-7.
 • NOVOTNÝ, Jan.   www.fsps.muni.cz   [online]. 2005 [cit. 2010-12-02]. ÚVOD K PREVENCI POŠKOZENÍ ZDRAVÍ PŘI VÝUCE TĚLESNÉ VÝCHOVY A VE SPORTU S PŘEHLEDEM JEJICH PŘÍČIN A PROJEVŮ. Dostupné z WWW: <http://www.fsps.muni.cz/~novotny/prevence.htm>.
 • PAVLÍČEK, J. Hydromechanika a její využití ve vyučování plavání, Vyšší pedagogická škola, 1998 VSPS ÚV ČSTV. Pravidla plavání, 1986.
 • PAVLÍČEK, J. Hydromechanika a její využití ve vyučování plavání. Vyšší pedagogická škola, 1998 VSPS ÚV ČSTV. Pravidla plavání, 1986.
 • PILNÝ, Jaroslav, et al.   Prevence úrazů pro sportovce . 1. vydání. Praha : Grada, 2007. 104 s. ISBN 978-80-247-1675-6.
 • PÓČ, V. Didaktické postupy při záchraně tonoucího : bakalářská práce. Brno : FSpS MU, 2005.
 • ROBERTS, William.   Bull's Handbook of sports Injuries . 2 edition. New York : McGraw-Hill Professional, 2004. 928 s. ISBN 0071402918, 978-0071402910.
 • RUBIN, Aaron.   Sports Injuries and Emergencies : A Quick-Response Manual . 1 edition. New York : McGraw-Hill Professional, 2003. 350 s. ISBN 0071396101, 978-0071396103.
 • SCUDERI, Giles R.; MCCANN, Peter D. .   Sports Medicine: A Comprehensive Approach . 2 edition. Philadelphia : Elsevier Mosby, 2005. 782 s. ISBN 0-323-02345-2.
 • SHAMUS, Eric; SHAMUS, Jennifer.   Sports Injury Prevention & Rehabilitation . 1 edition. New York : McGraw-Hill Medical, 2001. 513 s. ISBN 0071354751, 978-0071354752.
 • Vodní záchranná služba českého červeného kříže : prezidium   [online]. 2003 [cit. 2010-12-02]. Vodní záchranná služba českého červeného kříže. Dostupné z WWW: <http://www.vzs.cz/>.
 • ZUCHOVÁ, Barbora, et al První pomoc. In   Elportál   [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2010 [cit. 2010-12-02]. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps09/pomoc/web/index.html>. ISSN 1802-128X.
 • www.fina.org
 • plavani.cstv.cz
 • www.swiminfo.com
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 89755 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1728 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License ZDRAVOTNÍ ASPEKT PLAVÁNÍ, BEZPEČNOST, ZÁCHRANA TONOUCÍHO by PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D., Mgr. Alžběta Tobiášová, Mgr. Marcela Keberlová, Daniel Bartošek, Pavel Tobiáš, DiS., Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/bazen/.
Investice do vzdělávání