BEZPEČNĚ A HRAVĚ NA IN-LINE BRUSLÍCH

Vybraná poranění při jízdě na kolečkových bruslích


Poranění hlavy

 

Příčiny:

 • pády na hlavu
 • údery do hlavy
 • poranění páteře

 

Příznaky:

 • krátká ztráta vědomí bezprostředně po úrazu
 • zvracení
 • nevolnost (nauzea)
 • zmatenost (ztráta krátkodobé paměti – postižený si nepamatuje, jak k úrazu došlo, opakuje
  stále stejné věty či se ptá na stejné otázky)
 • při poškození kostěné části lebky obvykle dochází ke krvácení z nosu a ucha

 

První pomoc:

 • objeví-li se byť jen jeden z příznaků popsaný výše, je nutné volat ZZS
 • do příjezdu ZZS je důležitá neustálá péče o postiženého
 • neustále kontrolujeme základní životní funkce
 • zajistíme tepelný komfort
 • nepodáváme tekutiny
 • netišíme bolest léky, ale postiženého uklidňujeme
 • snažíme se zajistit ticho (uklidnění zraněného, komunikace s ním)

 

Zlomeniny (fraktury) – Collesova zlomenina

Nejčastější zlomeninou při jízdě na kolečkových bruslích je zlomenina zápěstí (Colessova zlomenina), dále může dojít ke zlomenině předloktí. K těmto zlomeninám dochází při pádech na zem na natažené horní končetiny.

 

 

Příčiny poranění:

 • pády na natažené horní končetiny na zem

 

Příznaky:

 • ztráta funkce poraněné tkáně
 • nepřirozená poloha končetiny
 • bolest v místě poranění
 • otok
 • krvácení při otevřené zlomenině

 

První pomoc:

 • ukončit jízdu na kolečkových bruslích
 • s poraněnou končetinou nehýbat a nenapravovat
 • zlomenina horní končetiny (šátkový závěs)
 • lékařské ošetření, RTG
 

 

Zhmoždění (kontuze) měkkých tkání

Vznikají především po pádu na zem při jízdě na kolečkových bruslích nebo při kontaktu s jiným bruslařem, cyklistou. Může dojít k pohmoždění kůže, podkoží, vazů, šlach, svalů, tíhových váčků, periferních nervů, krevních cév.

 

Příčiny poranění:

 • srážka s jiným bruslařem
 • srážka s cyklistou
 • srážka s okolními předměty
 • při pádech na zem

 

Příznaky:

 • otok
 • bolest v místě poranění

 

První pomoc:

 • ukončení jízdy
 • chlazení poraněné části
 • omezení pohybu v místě poranění bandáží
 • v případě potřeby lékařské ošetření

 

Odřeniny

Příčiny – např.:

 • jednorázové silnější tření kůže o zem
 • slabší, ale opakované tření kůže
 • o shrnutou ponožku
 • těsné nebo nevhodné brusle
 • o šev nevhodného oblečení

 

Příznaky:

 • viditelná povrchově krvácející rána

 

První pomoc:

 • ránu vyčistit, dezinfikovat (pozor u alergiků na jod a na jodové přípravky)
 • sterilní krytí

 

Otlaky, puchýře

Příčiny:

 • opakované zatížení kůže působením shrnutých ponožek
 • tlak nevhodných bruslí při jízdě

 

Příznaky:

 • viditelný puchýř
 • bolest v místě otlaku

 

První pomoc:

 • zalepení puchýře, otlaku

 

Zdroje:
 • Obr. 140 - 143, 146 - 151: TVF s.r.o., Brno 2010
 • Obr. 144 a 145: Alena Štouračová, RDK FN Brno a LF Brno 2010
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 55452 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 724 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License BEZPEČNĚ A HRAVĚ NA IN-LINE BRUSLÍCH by PaedDr. Petr Starec, Ph.D., Mgr. Renata Vychodilová, Mgr. Tomáš Vespalec, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D., PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D., PhDr. Michal Vít is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/inline/.
Investice do vzdělávání