INOVACE ZIMNÍCH VÝCVIKOVÝCH KURZŮ

LITERATURA

Sjezdové lyžování

 • ČÁSTKA, K., KOLOVSKÁ, I., VOTÍK, J. Jak dokonale zvládnout carving. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 112 s. ISBN 80-247-1358-6
 • GNAD, T., a kol. Kapitoly z lyžování. Dotisk 1. vyd. Praha: UK v Praze, 2002. 240 s. ISBN 80-246-0241-5
 • HANNS, U. Zahranění lyží. [online]. [cit. 1. července 2010]. Dostupné na WWW: http://www.carving-ski.de/lehrplan/fahrtechnik_koerperposition.php
 • HAVEL, J. Lyžování. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2005. 102 s. ISBN 80-7157-812-6
 • HELLEBRANDT, V., HELLEBRANDTOVÁ, D. Technika a metodika carvingových oblúkov v zjazdovom lyžování. 2. vyd. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2003. 40 s. ISBN 80-8052-159-X
 • KEMMLER, J. Carving. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2001. 128 s. ISBN 80-7232-153-6
 • KOVAŘÍK, V., a kol. Teorie a didaktika lyžování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 215 s. ISBN 80-210-0312-X
 • LEKTORSKÝ SBOR APUL. Snowsports manual. 1. vyd. Špindlerův Mlýn: APUL, 2008. 368 s.
 • LUKÁŠEK, M., VILÍM, M. Sjezdové lyžování – metodika pro lyžařské kurzy. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. 2008
 • REICHERT, J., MUSIL, D. Lyžování od začátku k dokonalosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 192 s. ISBN 978-80-247-1724-1
 • STROBL, K., BEDŘICH, L. Učíme lyžovat. 1. vyd. Olomouc: UP v Olomouci, 1999. 109 s. ISBN 80-7067-990-5
 • ŠTANCL, P., STROBL, K. Lyžování s úsměvem. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. 111 s. ISBN 80-7182-183-7
 • ŠTUMBAUER, J., VOBR, R. Carving. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2007. 126 s. ISBN 978-80-7232-337-1
 • VILÍM, M. Kapitoly ze sjezdového lyžování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 89 s. ISBN 978-80-210-4939-0

Běžecké lyžování

 • ILAVSKÝ, J. Běh na lyžích. 1. vyd. Metodický dopis, 2005. 199 s.
 • KORVAS, P. Volný způsob běhu na lyžích – technika, metodika . Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X
 • KOVAŘÍK, V., a kol. Teorie a didaktika lyžování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 215 s. ISBN 80-210-0312-X
 • ONDRÁČEK, J., HŘEBÍČKOVÁ, S. a kol. Metodika běžeckého lyžování . Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X

Zimní kurzy – sněžnice

 • DOŠLA, J. Orientační běh nejen pro začátečníky. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X
 • KORVAS, P., DOŠLA, J., STRACHOVÁ, M., ONDRÁČEK, J., HŘEBÍČKOVÁ, S., LUKÁŠEK, M., NOVÁKOVÁ, S., LIENERTH, R., BABIČ, P. Aktivní formy cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 149 s. ISBN 978-80-210-4361-9
 • ONDRÁČEK, J., HŘEBÍČKOVÁ, S. Turistika I. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X

Psychomotorické hry

 • ADAMÍROVÁ, J. Hravá a zábavná výchova pohybem. Základy psychomotoriky. Praha: ČASPV, 2006.
 • BLAHUTKOVÁ, M. Psychomotorika. Brno: CDVU MU, 2007. ISBN 80-210-3067-4
 • BLAHUTKOVÁ, M., KLENKOVÁ, J., ZICHOVÁ, D. Psychomotorické hry pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3627-3
 • BLAHUTKOVÁ, M., KOUBOVÁ, J. Psychomotorika aneb prožitek z pohybu . Brno: CDVU, 1995.
 • DVOŘÁKOVÁ, H. Cvičíme a hrajeme si. Olomouc: Hanex, 1995. ISBN 80-85783-07-X
 • ZIMMEROVÁ, R. Handbuch der Psychomotorik. Freiburg: Herder, 2006. ISBN 978-3-451-28930-9

INTERNETOVÉ ZDROJE:

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 77578 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1328 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License INOVACE ZIMNÍCH VÝCVIKOVÝCH KURZŮ by PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D., Mgr. Martin Vilím, Ph.D., doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., Mgr. Dagmar Trávníková, Ph.D., PaedDr. Zdeněk Zítka, PhDr. Jan Cacek, Ph.D. Mgr. Jan Škoda, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., MUDr. Jana Kubalová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/lyzovani/film.php.
Investice do vzdělávání