INOVACE ZIMNÍCH VÝCVIKOVÝCH KURZŮ

Zimní turistika

Kapitoly:


Zimní turistika je nedílnou součástí turistiky, pro kterou u nás máme dobré podmínky. Je to přirozená aktivita prováděná v čistém a zdravém prostředí, kde se snoubí tři základní atributy příroda - pohyb – poznávání. Jedná se především o poznávání zimní přírody a sama sebe v podmínkách nejnáročnějších ze všech ročních období. Pohyb v zasněžené přírodě je emotivně a esteticky velmi přitažlivý a máme řadu druhů a forem zimní turistiky, které můžeme využívat pro objevování nových a zajímavých míst. Vývoj zimní turistiky má za sebou dlouhou cestu a v dnešní době jsou nejvíce využívány dva druhy, které se od sebe liší především typem výzbroje a pohybovou strukturou, pomocí které se na sněhu přesunujeme. Lyžařská turistika obsahuje především základní a původní turistiku na běžeckých a turistických lyžích ve volné přírodě a dále je zde v poslední době se rozvíjející zimní turistika na sněžnicích. Všechny pohybové dovednosti jednotlivých druhů zimní turistiky mají společný pohybový základ, nejpřirozenější lidskou lokomoci - chůzi, ale jsou náročnější o dovednosti spojené s používáním specifické výzbroje. Jedná se především o pohyb ve skluzu, v hlubokém sněhu, spojený s aktivní činností paží (Ondráček 2007).

 

Složky zimní turistiky

Tak jako všechny druhy turistiky i zimní turistika má své základní součásti, které nazýváme složkami.

Tělesná složka

Zde je především důležité si uvědomit, že je nutné ovládat základní pohybové dovednosti potřebné pro pohyb v zimním prostředí pomocí vybraného druhu zimní turistiky. Podrobněji jsou potřebné základní dovednosti popsány v odpovídajících podkapitolách týkající se techniky pohybu na lyžích a na sněžnicích. Do této oblasti patří také fyzická zdatnost, která je při intenzitě zatížení u zimní turistiky zaměřená zejména na vytrvalost. Její dobrou úroveň udržujeme celoročním provozováním všech dalších druhů turistiky nebo jiných pohybových aktivit.

 

Odborně - technická složka

Zimní turistika se realizuje v podmínkách zimní přírody, která klade nejen fyzické nároky na každého jedince, ale i na jeho technické a praktické dovednosti a současně na teoretické znalosti. Na jejich správném užívání se podílí i velkou mírou zkušeností. Zvládnutí odborně technických činností je předpokladem k bezpečnému pohybu a pobytu v zimní přírodě. Mezi tyto činnosti, dovednosti a znalosti patří především příprava, opravy a správné používání výstroje a výzbroje, odpovídající chování a jednání při akcích v zimních podmínkách, orientace v zimním prostředí, zásady pobytu v zimním prostředí (pitný režim, výživa, mazání lyží apod.) (Došla 2010).

 

Kulturně poznávací činnost

Základním cílem této obsahové složky je poznávání a pozorování rozmanitosti zimní přírody a prožívání těchto přirozených krás (emocionální potenciál). Naplňování obsahu složky je spojeno i s návštěvou historických míst nebo přírodně významných lokalit a oblastí.

Obsah KPČ není omezen a je dán zaměřením člověka, skupiny a jejich dalšími podmiňujícími faktory (věk, vzdělání, zájmy, forma zimní turistiky apod.) Touto složkou se zimní turistika zcela zásadně odlišuje od soutěžních forem zimních aktivit (zimních sportů).

Při zimní turistice obvykle nebývá tolik možností navštěvovat zajímavé výstavy, kulturní akce a muzea s lyžařskou nebo jinou výzbrojí. Není to praktické, a proto se většinou omezujeme na návštěvy míst a lokalit nalézajících se uprostřed přírody.

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 78123 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1328 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License INOVACE ZIMNÍCH VÝCVIKOVÝCH KURZŮ by PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D., Mgr. Martin Vilím, Ph.D., doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., Mgr. Dagmar Trávníková, Ph.D., PaedDr. Zdeněk Zítka, PhDr. Jan Cacek, Ph.D. Mgr. Jan Škoda, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., MUDr. Jana Kubalová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/lyzovani/film.php.
Investice do vzdělávání