INOVACE ZIMNÍCH VÝCVIKOVÝCH KURZŮ

Bezpečně na běžkách

Pojem zimní turistika většina lidí chápe jako chůzi nebo jízdu na turistických nebo běžeckých lyžích, běžkách, otevřenou krajinou. Skupina lyžařů se pohybuje prosluněnou přírodou a užívá si pohybu a slunce. Důvodů proč jezdit po horách na běžkách je mnoho.

Rozvíjíme výkonnost při krásném a elegantním pohybu rovnoměrně zaměstnáváme všechny svalové skupiny, cestujeme za poznáváním nových míst a setkáváme se zajímavými lidmi.

Při pohybu na našich túrách však musíme dodržovat určité zásady.

Někdy ale stačí málo a pohoda se mění ve starosti s vyřešením nenadálé krizové situace. Mnoha krizovým situacím se dá ale předcházet, a to dobrou přípravou na akci a správným vedením výpravy samotné.

Pokud pracujeme s mládeží, skupinu vedou dva dospělí – oba v pracovně právním vztahu ke škole, nebo k organizaci, která akci organizuje. Z toho pro ně vyplývá zodpovědnost a povinnosti, které by měli splnit, aby akce byla úspěšná.

Horská služba

Před samotnou výpravou je vhodné komunikovat s Horskou službou v dané oblasti. Pracovníci Horské služby nám mohou poskytnout cenné informace o trase, její obtížnosti, upravenosti, nebezpečných místech a v neposlední řadě o prognóze počasí. Navíc budou informováni o plánované výpravě dopředu pro případné poskytnutí pomoci.

 

 

Příprava skupiny před výpravou

Pro úspěšné zvládnutí skupinového výletu při zimní turistice na běžkách je potřebné dodržet několik základních pravidel :

 • je potřeba připravit trasu s ohledem na výkonnost a věk, sledovat předpověď počasí, vhodná je konzultace trasy s místním znalcem poměrů
 • překontrolovat výstroj ,výzbroj a lékárničku
 • seznámit skupinu se zásadami správného oblékání na túru - vrstvení oblečení s důrazem na ochranu periferií - rukou, nohou a hlavy
 • doporučit vhodný pitný a stravovací režim
 • zjistit a poznamenat si telefonní čísla na Horskou službu dané oblasti, záchranou službu, popřípadě ubytovatele

 

Příprava skupiny na výpravu

 • zkontrolovat výstroj a výzbroj účastníků, seznámit s trasou s upozorněním na riziková místa -- seznámit s předpokládanou náročností a připomenout základní zásady pohybu na lyžích, jako je přednost jedoucího shora a zvětšené rozestupy při sjíždění z kopce
 • stanovit únikové varianty
 • seřadit skupinu, výkonnostně slabší dát dopředu za vedoucího, na závěr by měl jet další zkušený lyžař

Řazení skupiny na výpravě

 • výkonnostně slabší za vedoucím skupiny, na závěr další zkušený lyžař

 

Praktická příprava na řešení krizových situací

 

 

 

Na trase je možné se setkat s řadou terénních překážek, a proto je vhodné zvládat nejen základní techniku překonávání terénních překážek, ale i prevenci nebezpečných situací například snižováním rychlosti a ovládat i bezpečné pády

Praktickou přípravu řešíme nácvikem regulace rychlosti „pluhem“ (oboustranným nebo jednostranným přívratem), je to základní prvek pro úspěšné řešení a předcházení krizové situaci.

 

Pří míjení skupin i jednotlivců je nutné dodržet tato základní pravidla:

Přednost má vždy jedoucí shora, stopu bychom měli uvolnit včas, sjíždějící lyžař mívá větší rychlost, a předejdeme tím krizové situaci.

 • pozdní uvolnění stopy
 • včasné uvolnění stopy

Během jízdy dodržujeme bezpečnou vzdálenost mezi jednotlivými členy výpravy, při jízdě z kopce se rozestupy jedoucí skupiny zvětšují úměrně rychlosti jedoucí skupiny.

 

Bezpečné rozestupy

Během výpravy dodržujeme bezpečnou vzdálenost mezi jedoucími členy výprava, při jízdě z kopce se tato vzdálenost měla zvětšovat úměrně rychlosti sjíždění a zdatnosti lyžařů.

Míjení skupin a jednotlivců

Při míjení skupin i jednotlivců je nutné dodržet tato základní pravidla:

 • přednost má vždy jedoucí shora dolů,
 • včas uvolnit stopu,
 • pro jedoucí shora platí, že je vhodné upozornit protijedoucí (např. zvoláním, nebo poklepáním holí o sebe
 • pozdní uvolnění stopy
 • včasné uvolnění stopy

 

Bezpečné překonávání terénních nerovností

 

 

Za terénní nerovnosti považujeme boule a muldy. Při jejich přejíždění udržujeme lyže v neustálém kontaktu se sněhem. Při přejíždění boule vyrovnáme nerovnosti terénu a vnější síly pružným pohybem nohou, tj. pokrčováním a napínáním v kolenním kloubu. Největší pokrčení kolen je na vrcholu boule, za jejím vrcholem naopak nohy napínáme. Při projíždění muldy či výjezdu do protisvahu upravíme základní lyžařský postoj tak, aby svislá osa těla vždy směřovala kolmo ke sklonu svahu. Při výjezdu do protisvahu můžeme jednu lyži mírně předsunout pro lepší udržení předozadní rovnováhy.

 

Praktická příprava na řešení pádů

 

 

Při nezvládnutí základních principů bezpečného sjíždění a zastavení dochází obvykle k nenadálým krizovým situacím. Nejčastější variantou řešení je pád.

Při neřízeném pádu dochází často k úrazům. Proto je nutné těmto krizovým situacím předcházet vhodným nácvikem pádových situací.

Naučte se: Včas snížit rychlost, snížit postoj, rozložit pád na co největší plochu, zvednout končetiny a hlavu nad podložkou.

 

Vyvarujte se: Vysoké rychlosti, vysokému postoji, dejte pozor na přilehnutí končetin, hůlek nebo běžek, nájezdu do okolního porostu,

nájezdu do spolujezdce, nebo protijedoucího.

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 78123 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1328 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License INOVACE ZIMNÍCH VÝCVIKOVÝCH KURZŮ by PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D., Mgr. Martin Vilím, Ph.D., doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., Mgr. Dagmar Trávníková, Ph.D., PaedDr. Zdeněk Zítka, PhDr. Jan Cacek, Ph.D. Mgr. Jan Škoda, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., MUDr. Jana Kubalová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/lyzovani/film.php.
Investice do vzdělávání