Fyzioterapie

Charakteristika

Fyzioterapie následuje po Vaší první návštěvě u nás (a proběhlém vyšetření), která slouží jako “odrazový můstek” pro naše další rehabilitační postupy. Na základě předchozího vyšetření stanovíme cíl a plán Vaší individuální terapie.

Co Vás bude dál čekat

  • Aktivní fyzioterapie a edukace pro domácí cvičení
  • Monitoring zdravotního stavu a postupné dávkování zátěže
  • Videorozbor, pokud je potřeba doplnit
  • Možnost online konzultace v případě nutnosti
  • Poradenství vhodných kompenzačních pomůcek v případě potřeby
  • V rámci postcovidové rehabilitace poradenstvo vhodných dechových pomůcek s nácvikem jejich používání a monitoringem Vašeho progresu
  • Na závěr společné zhodnocení dosažení stanoveného cíle s doporučením pro udržení dosaženého stavu

Délka intervence

60 minut

Cena

900 Kč

Poznámka: K uvedené ceně bude dále připočítána také cena kineziotejpu, která je 50 Kč.

Dotazy

V případě Vašich dalších dotazů kontaktuje garanta Ambulance fyzioterapie prostřednictvím emailu zuzana.krsakova@fsps.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info