Nadstandardní sportovní prohlídka tělovýchovným lékařem

Charakteristika

Tento rozšířený typ vyšetření tělovýchovným lékařem je určen sportovcům a žadatelům o provedení povinné sportovní prohlídky jako součást výkonnostního organizovaného sportu (děti i dospělí). Obsahuje klinické vyšetření se zátěžovým testem do maxima s analýzou výdechových plynů (spiroergometrie) pro zhodnocení zdravotního stavu jedince, jeho vytrvalostních schopností, stanovení tréninkových pásem a doporučení vhodné pohybové aktivity.

Zátěžový test do maxima

Hlavní myšlenkou vyšetření je, stejně jako u ergometrie, odhalit skryté kardiovaskulární onemocnění daného jedince (vrozené srdeční vady, arytmie, vysoký krevní tlak, atd.). Tento zátěžový test se provádí na bicyklovém ergometru nebo na běhátku. Testovaná osoba absolvuje stupňované zatížení do subjektivního a objektivního maxima. Během testu je analyzována činnost srdce (EKG záznam), hodnoty krevního tlaku a analýza spotřeby kyslíku (O2) a výdeje oxidu uhličitého (CO2). Výsledkem je zhodnocení zdravotního stavu jedince při pohybové aktivitě, hodnota indexu W17O, určení VO2max, stanovení aerobního a anaerobního prahu, stanovení srdeční frekvence pro trénink a zdravotní skupiny. Při nálezu jakékoliv patologie následuje doporučení dalšího postupu došetření, ev. léčby.

Obsah nadstandardní prohlídky

  • antropometrické vyšetření (váha, výška)
  • vyšetření pohybového ústrojí tělovýchovným lékařem
  • klidové EKG vyšetření
  • zátěžový ergometrický test s měřením spotřeby O2 a výdeje CO2 při zátěži (spiroergometrie)
  • stanovení aerobního a anaerobního prahu
  • stanovení srdeční frekvence pro trénink
  • stanovení zdravotní skupiny
  • stanovení způsobilosti ke sportu či studiu

Základní tělesná charakteristika (antropometrické vyšetření)

Během vyšetření Vám bude analyzována aktuální tělesná hmotnost a výška.

Měření krevního tlaku

Měření krevního tlaku (TK) v klidu je základním vyšetřením oběhového systému. Optimální krevní tlak je 120/80. Při zjištění odchylek od normy bude doporučen další postup vyšetření. Pro prevenci hypertenze a pro většinu hypertoniků je důležitý pravidelný pohyb. Výstupem z tohoto vyšetření je určení vhodné pohybové aktivity i pro hypertoniky s cílem stabilizovat optimální krevní tlak.

Spiroergometrie

Tento zátěžový test do maxima (do subjektivního i objektivního vyčerpání) se provádí buď na bicyklovém ergometru nebo na běhátku. Během testu je analyzován vydechovaný vzduch, ze kterého lze stanovit tzv. maximální spotřebu kyslíku (VO2max) a tzv. „aerobní a anaerobní práh“ (AP, ANP). Tento test je považován za vůbec nejvhodnější test pro určení vytrvalostních schopností sportovce. Využívá se pro stanovení tréninkových zón.

Stanovení tréninkových pásem

Na základě maximálního zátěžového testu (spiroergometrie), jsme schopni stanovit tréninková pásma, v kterých by měl sportovec trénovat, aby optimálně rozvíjel svoji výkonnost. Zaměřujeme se především na rozvoj těchto fyziologických parametrů: VO2max, AP, ANP a ekonomiky pohybu, které jsou hlavními faktory ovlivňující vytrvalost jedince. Rozvoj vytrvalosti není důležitý jen pro vytrvalostní sporty, ale také pro všechny sportovní hry, kde se střídán intenzita zatížení a sportovec musí podávat vysoký výkon po delší dobu během zápasu.

Jak se chovat před testem a v den testování

Před testem účastník písemně potvrdí svůj souhlas s vyšetřením. V době vyšetření by měl být zdráv a v posledních 14 dnech by neměl prodělat žádné infekční onemocnění. Zároveň je vhodné v den testu a dni předcházejícím vynechat trénink, případně zařadit pouze nízkoobjemový trénink nižší intenzity. Na samotný test by sportovec neměl přicházet dehydrovaný a nalačno. Příjem tekutin a stravy by ale měl být v dostatečném odstupu od testu (2-3 hodiny). Na testování si přineste s sebou vhodné sportovní oblečení, ručník, pití a drobnou svačinu.

Průběh testu

Po příchodu do laboratoře se rozehřejete lehkou (Vámi zvolenou) intenzitou na běžeckém nebo bicyklovém ergometru. Poté následuje individuální dorozcvičení, doprotažení. Před samotným testem Vám budou na hrudník umístěny EKG svody a elektrody, na obličej pak maska, která umožňuje měření vydechovaného vzduchu a odběr vzorku vzduchu pro analýzu – množství kyslíku a oxidu uhličitého. Zároveň je na hrudník umístěn snímač tepové frekvence. Během vlastního zátěžového vyšetření, kdy protokol lze upravit dle výkonnosti jedince, účastník šlape na ergometru nebo běží na běhátku. Zátěž se v průběhu času zvyšuje (bicyklový ergometr klade vyšší odpor, běžící pás ubíhá rychleji). Sportovec ukončí test sám v okamžiku, kdy nebude moci pro únavu dále v testu pokračovat. Po uklidnění následuje vyšlapání nebo vyběhání.

Odhadovaný čas testu

30-40 min

Cena

2100 Kč (cena platná od 1. 1. 2023)

Zátěžová diagnostika bude provedena na bicyklovém ergometru.

Zátěžová diagnostika bude provedena na běhátku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info