Standardní sportovní prohlídka tělovýchovným lékařem

Charakteristika

Toto vyšetření je určeno všem žadatelům o provedení povinné sportovní prohlídky jako součást výkonnostního organizovaného sportu či žadatelům o studium na vysoké či střední škole se zaměřením na sport a tělovýchovu (děti i dospělí). Obsahuje klinické vyšetření se zátěžovým testem do submaxima pro posouzení zdravotního stavu jedince a jeho vytrvalostních schopností.

Obsah standardní prohlídky

  • antropometrické vyšetření (váha, výška, BMI, % tělesného tuku)
  • oční vyšetření
  • vyšetření pohybového ústrojí tělovýchovným lékařem
  • klidové EKG vyšetření
  • vyšetření vitální kapacity plic
  • zátěžový ergometrický test (ergometrie)
  • stanovení zdravotní skupiny
  • stanovení způsobilosti ke sportu či studiu

Zátěžový test do submaxima

Hlavní myšlenkou vyšetření je odhalit skryté kardiovaskulární onemocnění daného jedince (vrozené srdeční vady, arytmie, vysoký krevní tlak, atd.). Tento zátěžový test se provádí na bicyklovém ergometru nebo na běhátku. Testovaná osoba absolvuje stupňované zatížení do submaxima (cca 95% subjektivního vyčerpání). Během testu je analyzována činnost srdce (EKG záznam), hodnoty krevního tlaku, hodnota okysličení krve (saturace 02). Výsledkem je zhodnocení zdravotního stavu jedince při pohybové aktivitě, hodnota indexu W17O, určení orientační zdatnosti a zdravotní skupiny. Při nálezu jakékoliv patologie následuje doporučení dalšího postupu došetření, ev. léčby.

Průběh testu

Po příchodu do laboratoře se rozehřejete lehkou (Vámi zvolenou) intenzitou na běžeckém nebo bicyklovém ergometru. Poté následuje individuální dorozcvičení, doprotažení. Před samotným testem Vám budou na hrudník umístěny EKG svody a elektrody. Během vlastního zátěžového vyšetření, kdy protokol lze upravit dle výkonnosti jedince, účastník šlape na ergometru nebo běží na běhátku. Zátěž se v průběhu času zvyšuje (bicyklový ergometr klade vyšší odpor, běžící pás ubíhá rychleji). Po uklidnění následuje vyšlapání nebo vyběhání.

Jak se chovat před testem a v den testování

Před testem účastník písemně potvrdí svůj souhlas s vyšetřením. V době vyšetření by měl být zdráv a v posledních 14 dnech by neměl prodělat žádné infekční onemocnění. Zároveň je vhodné v den testu a dni předcházejícím vynechat trénink, případně zařadit pouze nízkoobjemový trénink nižší intenzity. Na samotný test by sportovec neměl přicházet dehydrovaný a na lačno. Příjem tekutin a stravy by ale měl být v dostatečném odstupu od testu (2-3 hodiny). Na testování si přineste s sebou vhodné sportovní oblečení, ručník, pití a drobnou svačinu. V případě toho, že na bicyklovém ergometru chcete využít cyklistické tretry, doneste si prosím i své pedály.

Odhadovaný čas testu

30-40 min

Cena

900 Kč

Dotazy

V případě Vašich dalších dotazů kontaktuje asistenta tělovýchovného lékaře Mgr. Vojtěcha Grüna prostřednictvím emailu grun@mail.muni.cz.