Pohybové poradenství

V případě Vašich dotazů kontaktujte garanta programu MUDr. Kateřinu Kapounkovou, Ph.D. kapounkova@fsps.muni.cz.

Konzultace standard

Cílem je provést diagnostiku a analýzu stavu zdatnosti a pohybového aparátu jedince s přihlédnutím na jeho aktuální zdravotní stav, pohlaví, věk, pohybovou zkušenost a další individuální charakteristiky. Balíček obsahuje monitoring fyzické aktivity, funkční zátěžovou diagnostiku a vyšetření pohybového aparátu jedince. Na základě vyšetření bude provedena analýza a zhodnocení dosavadního stavu zdravotní tělesné zdatnosti, funkčního stavu pohybového aparátu jedince a budou pro něj navrženy konkrétní doporučení a postupy v této oblasti. Navržené postupy budou vytvářeny zejména z pohledu prevence vzniku civilizačních onemocnění (oslabení kardiovaskulární, metabolická, oslabení pohybového aparátu). Vyšetření je určeno všem, kteří chtějí upravit pohybový program a chtějí získat nejnovější informace z oblasti provádění tělesných aktivit. Klient obdrží závěrečnou zprávu, individuální analýzu a doporučení při provádění pohybových aktivit, analýzu funkční zátěžové diagnostiky a stavu pohybového aparátu s ukázkou praktických cvičení.

Program je rozdělen do 3 konzultací po 1 hod.
Cena: 2 400,-

Objednání

Pro objednání prosím kontaktujte vybraného​ specialistu prostřednictvím e-mailu viz níže.

Konzultace individual

Individuální konzultace slouží k prohloubení získaných informací o klientovi. Cílem je provést individuální úpravy v pohybovém programu jedince a provést diagnostiku stavu pohybového aparátu jedince. Na základě získaných výsledků budou formulována doporučení edukačního charakteru s praktickou ukázkou a nácvikem zdravotně-kompenzačních cvičení, jako součásti prevence a nápravy funkčních poruch pohybového aparátu. Frekvence návštěv není striktně dána a odvíjí se od individuálních potřeba a cílů klienta.

Každá konzultace bude v délce trvání 1 hod
Cena za konzultaci: 1000,-

Objednání

Pro objednání prosím kontaktujte vybraného​ specialistu prostřednictvím e-mailu viz níže.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info