Centrum univerzitního sportu

Centrum univerzitního sportu

Zajišťujeme výuku všeobecné tělesné výchovy pro všechny studenty denního studia na Masarykově univerzitě, s výjimkou kmenových studentů fakulty sportovních studií.

Aktuálně na MU

!!! UPOZORNĚNÍ pro registraci do předmětů vypsaných v PODZIMNÍM SEMESTRU 2021 !!!

Čtěte důkladně informace k danému předmětu - v atributech jsou uvedeny doplňující pokyny pro případ distanční výuky.

P - PREZENČNĚ
Tento předmět bude v podzimním semestru 2021 vyučován prezenčně. V důsledku epidemiologických opatření vlády, vedení MU může nařídit přechod na distanční výuku. Pokud je tento předmět v seznamu (ON předměty distanční/online), automaticky se překlápí do online podoby. Pokud předmět v seznamu (ON předměty distanční/online) není, bude vám nabídnuta online varianta ve stejné časové dotaci, beze změny registrace. Po splnění požadavku bude udělen zápočet „Z“ do původně zvoleného předmětu.

P – FULL-TIME Sports Courses - autumn 2021
Instructions for the autumn semester 2021
These courses will be lectured full-time in the autumn semester 2021. Due to the government's epidemiological measures, the MU management may change the full time courses to the distance one. If the course is on the list (ON distance/online sport), it will automatically switch to the online form. If the course is NOT on the list (ON distance/online sport), you will be offered an online variant lectured at the same time, without any registration changes. After fulfilling all the requirements, the credit "Z" will be given to you to the originally chosen sports course.

p9011 Physical Education – Function and Core Training
p9014 Physical Education – Spinning
p9015 Tělesná výchova – Posilování s olympijskou činkou
p902 Physical Education – Fitness Yoga
p9020 Physical Education – Football
p9021 Tělesná výchova – Rugby
p903 Physical Education – Volleyball Intermediate
p904 Physical Education – Climbing
p905 Physical Education – Yoga
p907 Tělesná výchova – MMA
p909 Physical Education – Fitness Gym
p910 Physical Education – Table Tennis
p911 Physical Education – Futsal
p913 Physical Education – Wellness Fit Programme
p916 Tělesná výchova – Aplikovaný stolní tenis – Showdown pro studenty se zrakovým postižením
p917 Tělesná výchova – Alternativní pohybové aktivity a hry      
p920 Tělesná výchova – Plavání pro studenty s pohybovým postižením
p922 Tělesná výchova – Cvičení na podporu správného držení těla                                                   
p923 Tělesná výchova – Body Fit Power
p925 Tělesná výchova – Sporty v přírodě
p926 Tělesná výchova – Bosu
p927 Tělesná výchova – Kardio trénink
p929 Tělesná výchova – SM systém
p930 Tělesná výchova – Florbal pro studenty se sluchovým postižením
p931 Tělesná výchova – Futsal pro nevidomé
p935 Tělesná výchova – Kick box
p936 Tělesná výchova – Balanční cvičení
p937 Tělesná výchova – Nordic Walking
p938 Tělesná výchova – Základy sportovních masáží
p939 Tělesná výchova – Wellness Fit Program
p940 Tělesná výchova – Základy Capoiery

p942 Tělesná výchova – Tanec pro studenty se zrakovým postižením
p943 Tělesná výchova – Jogalates
p945 Tělesná výchova – In-line bruslení
p947 Tělesná výchova – Turistika pěší
p948 Tělesná výchova – Jóga Therapy
p949 Tělesná výchova – Taiči
p950 Tělesná výchova – Jóga
p952 Tělesná výchova – Žonglování
p953 Tělesná výchova – Jogging + intervalový trénink
p954 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity
p955 Tělesná výchova – Horská kola
p956 Tělesná výchova – Horostěna pro studenty se zrakovým postižením
p958 Tělesná výchova – Systema
p959 Tělesná výchova – Aerobik mix
p960 Tělesná výchova – Aerobik – step
p962 Tělesná výchova – Cyklistika silniční
p964 Tělesná výchova – Balet
p965 Tělesná výchova – Bodystyling
p966 Tělesná výchova – Fit hodina
p967 Tělesná výchova – Fitness jóga
p968 Tělesná výchova – RE – kondiční cvičení
p970 Tělesná výchova – Tanec
p971 Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova

p972 Tělesná výchova – Pilates
p973 Tělesná výchova – Basketbal
p974 Tělesná výchova – Florbal
p975 Tělesná výchova – Fotbal
p976 Tělesná výchova – Futsal
p978 Tělesná výchova – Volejbal
p979 Tělesná výchova – Badminton
p980 Tělesná výchova – Zumba
p981 Tělesná výchova – Tenis
p982 Tělesná výchova – Squash
p983 Tělesná výchova – Stolní tenis
p984 Tělesná výchova – Otužování
p985 Tělesná výchova - Dance Team
p986 Tělesná výchova – Karate
p987 Tělesná výchova – Sebeobrana
p988 Tělesná výchova – Plavání
p9901 Tělesná výchova – Sebeobrana specifických skupin
p9905 Tělesná výchova – Rollpilates
p9907 Tělesná výchova – Funkční trénink
p9908 Physical Education – Zumba
p9909 Tělesná výchova – Bruslení a hry na ledě
p991 Tělesná výchova – Posilovny
p9910 Physical Education – Floorball
p9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně
p993 Tělesná výchova – Horostěna
p995 Tělesná výchova – Cvičební program SPINNING
p996 Tělesná výchova – Zimní výcvikový kurz
p998 Tělesná výchova – Sportovní osvobozeníp999 Tělesná výchova – Zdravotní osvobození

 

ON - ONLINE
Tento předmět bude v podzimním semestru 2021 vyučován prezenčně. V důsledku epidemiologických opatření vlády, může být výuka tohoto předmětu na MU převedena na distanční/online formu.

ON - DISTANCE/ONLINE Sports Courses - autumn 2021
Instructions for the autumn semester 2021
These courses will be lectured in the autumn semester 2021 full-time. Due to the government's epidemiological measures, the MU management may change the full time courses to the distance one.

p9011 Physical Education – Functional and Core Training
p902 Physical Education – Fitness Yoga
p905 Physical Education – Yoga
p913 Physical Education – Wellness Fit Programme
p922 Tělesná výchova – Cvičení na podporu správného držení těla
p923 Tělesná výchova – Body Fit Power
p927 Tělesná výchova – Kardio trénink
p929 Tělesná výchova – SM systém (v online formě pro vlastníky lan)
p936 Tělesná výchova – Balanční cvičení
p939 Tělesná výchova – Wellness Fit Program
p940 Tělesná výchova – Základy Capoiery
p943 Tělesná výchova – Jogalates

p945 Tělesná výchova – In – line bruslení
p948 Tělesná výchova – Jóga Therapy
p949 Tělesná výchova – Taiči
p950 Tělesná výchova – Jóga
p952 Tělesná výchova – Žonglování
p958 Tělesná výchova – Systema
p959 Tělesná výchova – Aerobik mix
p965 Tělesná výchova – Bodystyling
p966 Tělesná výchova – Fit hodina
p967 Tělesná výchova – Fitness jóga
p968 Tělesná výchova – Re – kondiční program
p970 Tělesná výchova – Tanec
p971 Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova

p972 Tělesná výchova – Pilates
p980 Tělesná výchova – Zumba
p986 Tělesná výchova – Karate
p987 Tělesná výchova – Sebeobrana
p9907 Tělesná výchova – Funkční trénink
p9908 Physical Education – Zumba
p9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně (předmět bude vždy provozován studenty individuálně)
p995 Tělesná výchova – Cvičební program SPINNING (v online formě pro vlastníky stacionárních kol)
p998 Tělesná výchova – Sportovní osvobození
p999 Tělesná výchova – Zdravotní osvobození

 

OUT - OUTDOOR
Tento předmět bude v podzimním semestru 2021 vyučován tehdy, pokud bude v rámci epidemiologických opatření vlády, vedením MU povoleno sportovat v přírodě v minimálním počtu 10 studentů. Tzn.  pokud takto sportovat nebude možné, studenti zaregistrovaní v tomto předmětu zvolí předmět vyučovaný ONline nebo INDividuálně beze změny registrace. Po splnění požadavku jim bude udělen zápočet „Z“ do původně zvoleného předmětu.

OUT - OUTDOOR Sports Courses - autumn 2021
Instructions for autumn semester 2021
These courses will only be lectured in the autumn semester 2021 if the epidemiological measures of the government and the MU management will allow to do outdoor sports with a minimum number of 10 students. If this kind of sports courses is not possible to open, the students registered in these courses will choose another course lectured online without any registration changes. After fulfilling the requirements, the credit "Z" will be given to you to the originally chosen sports course.

p9020 Physical Education – Football
pP021 Tělesná výchova – Rugby
p925 Tělesná výchova – Sporty v přírodě
p937 Tělesná výchova – Nordic Walking
p945 Tělesná výchova – In – line bruslení

p947 Tělesná výchova – Turistika
p953 Tělesná výchova – Jogging + Interval trénink
p954 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity
p955 Tělesná výchova – Horská kola
p962 Tělesná výchova – Cyklistika silniční
p975 Tělesná výchova – Fotbal

p981 Tělesná výchova – Tenis
p984 Tělesná výchova – Otužování
p9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně (předmět bude vždy provozován studenty individuálně)
p996 Tělesná výchova – Zimní výcvikový kurz

 

IND-INDIVIDUÁLNĚ
Individuální plnění zápočtových požadavků.

The individual fulfillment of the credit requirements

p9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně (předmět bude vždy provozován studenty individuálně)

Kromě pravidelné semestrální výuky pořádáme výcvikové kurzy – letní, zimní a další sportovní akce pro studenty a zaměstnance MU. Spolupracujeme s Českou asociací univerzitního sportu a s Národní agenturou pro sport.

Naším cílem je podporovat zdravý životní styl a správné pohybové návyky univerzitních studentů tak, aby si vytvořili kladný a trvalý vztah k pravidelnému sportování během studia a i po jeho ukončení. Současně studentům vytváříme podporu při osvojování nových dovedností a při jejich dalším rozvoji v různých sportovních odvětvích.

Aktuality

Kalendář akcí


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info