Centrum univerzitního sportu

Centrum univerzitního sportu

Zajišťujeme výuku všeobecné tělesné výchovy pro všechny studenty denního studia na Masarykově univerzitě, s výjimkou kmenových studentů fakulty sportovních studií.

Aktuálně na MU

!!! UPOZORNĚNÍ pro registraci do předmětů vypsaných v PODZIMNÍM SEMESTRU 2021 !!!

Čtěte důkladně informace k danému předmětu - v atributech jsou uvedeny doplňující pokyny pro případ distanční výuky.

P - PREZENČNĚ
Tento předmět bude v podzimním semestru 2021 vyučován prezenčně. V důsledku epidemiologických opatření vlády, vedení MU může nařídit přechod na distanční výuku. Pokud je tento předmět v seznamu (ON předměty distanční/online), automaticky se překlápí do online podoby. Pokud předmět v seznamu (ON předměty distanční/online) není, bude vám nabídnuta online varianta ve stejné časové dotaci, beze změny registrace. Po splnění požadavku bude udělen zápočet „Z“ do původně zvoleného předmětu.

P – FULL-TIME Sports Courses - spring 2022
Instructions for the spring semester 2022
These courses will be lectured full-time in the spring semester 2022. Due to the government's epidemiological measures, the MU management may change the full time courses to the distance one. If the course is on the list (ON distance/online sport), it will automatically switch to the online form. If the course is NOT on the list (ON distance/online sport), you will be offered an online variant lectured at the same time, without any registration changes. After fulfilling all the requirements, the credit "Z" will be given to you to the originally chosen sports course.

ON - ONLINE
Tento předmět bude v podzimním semestru 2021 vyučován prezenčně. V důsledku epidemiologických opatření vlády, může být výuka tohoto předmětu na MU převedena na distanční/online formu.

ON - DISTANCE/ONLINE Sports Courses - spring 2022
Instructions for the spring semester 2022
These courses will be lectured in the spring semester 2022 full-time. Due to the government's epidemiological measures, the MU management may change the full time courses to the distance one.

OUT - OUTDOOR
Tento předmět bude v podzimním semestru 2021 vyučován tehdy, pokud bude v rámci epidemiologických opatření vlády, vedením MU povoleno sportovat v přírodě v minimálním počtu 10 studentů. Tzn.  pokud takto sportovat nebude možné, studenti zaregistrovaní v tomto předmětu zvolí předmět vyučovaný ONline nebo INDividuálně beze změny registrace. Po splnění požadavku jim bude udělen zápočet „Z“ do původně zvoleného předmětu.

OUT - OUTDOOR Sports Courses - spring 2022
Instructions for spring semester 2022
These courses will only be lectured in the spring semester of 2022 if the epidemiological measures of the government and the MU management will allow to do outdoor sports with a minimum number of 10 students. If this kind of sports courses is not possible to open, the students registered in these courses will choose another course lectured online without any registration changes. After fulfilling the requirements, the credit "Z" will be given to you to the originally chosen sports course.

IND-INDIVIDUÁLNĚ
Individuální plnění zápočtových požadavků.

Kromě pravidelné semestrální výuky pořádáme výcvikové kurzy – letní, zimní a další sportovní akce pro studenty a zaměstnance MU. Spolupracujeme s Českou asociací univerzitního sportu a s Národní agenturou pro sport.

Naším cílem je podporovat zdravý životní styl a správné pohybové návyky univerzitních studentů tak, aby si vytvořili kladný a trvalý vztah k pravidelnému sportování během studia a i po jeho ukončení. Současně studentům vytváříme podporu při osvojování nových dovedností a při jejich dalším rozvoji v různých sportovních odvětvích.

Aktuality

Kalendář akcí


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info