Centrum univerzitního sportu

Zajišťujeme výuku všeobecné tělesné výchovy pro všechny studenty denního studia na Masarykově univerzitě, s výjimkou kmenových studentů fakulty sportovních studií.

Centrum univerzitního sportu

Zajišťuje nejen výuku všeobecné tělesné výchovy pro všechny studenty denního studia na Masarykově univerzitě, s výjimkou kmenových studentů fakulty sportovních studií. Kromě pravidelné semestrální výuky dále Centrum univerzitního sportu (CUS) pořádá výcvikové kurzy – letní, zimní, jednorázové sportovní akce pro studenty a zaměstnance MU a dále pak komerční cvičení pro zaměstnance univerzity a širokou veřejnost.

CUS se jako člen České asociace univerzitního sportu podílí na organizaci mistrovských a nemistrovských sportovních soutěží pro vysokoškolské studenty. Spolupracuje také s Národní agenturou pro sport.

Cílem CUS je podporovat zdravý životní styl a správné pohybové návyky univerzitních studentů tak, aby si vytvořili kladný a trvalý vztah k pravidelnému sportování během studia a i po jeho ukončení. Současně studentům vytváříme podporu při osvojování nových dovedností a při jejich dalším rozvoji v různých sportovních odvětvích.

Kalendář akcí

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info