Centrum univerzitního sportu

Centrum univerzitního sportu

Zajišťujeme výuku všeobecné tělesné výchovy pro všechny studenty denního studia na Masarykově univerzitě, s výjimkou kmenových studentů fakulty sportovních studií.

Aktuálně na MU

Vážené studentky, vážení studenti,

na základě vládních opatření COVID - 19 jsme bohužel nuceni realizovat výuku předmětů povinné tělesné výchovy na MU v jarním semestru 2021 alternativně. Alternativní řešení situace znamená jednak přesun kontaktní výuky (outdoorové i indoorové) do prostředí distančního vzdělávání, a také omezení portfolia nabízených sportovních aktivit.  Veškerá distanční výuka bude dle rozvrhu streamována v reálném čase. Jsem si jistý, že pod vedením kolegů z Centra univerzitního sportu bude i distanční výuka TV probíhat ve vysoké kvalitě.

V jarním semestru připravujeme Letní výcvikové kurzy, které se uskuteční v období květen – září 2021 pouze v případě uvolnění těchto opatření. Pokud k uvolnění nedojde, kurzy se NEUSKUTEČNÍ a vaše registrace bude zrušena. Proto si, prosím, tento předmět nezapisujte, pokud musíte získat zápočet v jarním semestru 2021. V tom případě vybírejte z předmětů tělesné výchovy online a outdoorové aktivity individuálně (distančně), ty se uskuteční v každém případě. 

Nejlepší prevencí většiny virových onemocnění je vysoká úroveň tělesné zdatnosti. Bojujme tedy, navzdory nepříznivým okolnostem, společně pohybem proti Covid-19. 

Děkuji Vám za spolupráci a přeji hodně zdraví 

HARMONOGRAM distanční výuky CUS:
REGISTRACE předmětů pro jarní semestr 2021 od 4.1.2021
KONEC výuky podzimní semestr: 8.1.2021
CVIČENÍ VE ZKOUŠKOVÉM od 11.1. - 26.2.2021


Dear students,

Based on the government COVID – 19 measures, we are forced to lecture the PE courses at MU in the spring semester of 2021 alternatively, which means that both outdoor and indoor courses can be offered in the distance manner only. The offer of the courses will be limited too. All the distance courses will be streamed in real time according to the schedule. I am sure that the courses, lectured by the colleagues from the University Sports Centre, will be offered at high quality.

In the spring term, we also prepare the offer of “intensive” summer PE courses that will take place in May - September 2021. However, these will only take place if the pandemic restrictions are cancelled. If not, the courses will NOT take place and your registration will be automatically cancelled. Therefore, please do NOT register the courses if you have to complete PE by the end of the spring semester 2021. Then, choose from the semestral PE courses, as these WILL take place.

The intensive courses will be divided according their specialization - hiking, biking, sports games, fitness training, water sports, aerobics and others. The content of each course corresponds to its aim. For the information on these courses, watch the website of the University Sports Centre where you can find everything before making a registration. If necessary, the information can also be communicated by e-mail (you can ask the leaders of the chosen course individually).

The best prevention of most viral diseases is a high level of physical fitness. In spite of the current unfavourable circumstances, let's resist this unpleasant situation and support our health by being physically active.

Thank you for your understanding and I wish you good health

Jan Cacek, the Dean of FSpS MU

SCHEDULE of distance PE courses at University Sports Centre:
REGISTRATION to the courses for the spring semester 2021 starts 4.1.2021
END of the autumn semester: 8.1.2021
PE COURSES IN THE EXAMINATION PERIOD: 11.1. - 26.2.2021

CUS nabízí bezplatné online cvičení pro zaměstnance Masarykovy univerzity. Spuštěno bylo v pondělí 19. 10. 2020 a poběží až do odvolání. V nabídce je celkem 9 lekcí, které vede 8 lektorů z CUSu.

Aktuální informace k jednotlivým lekcím a linky pro připojení do Teamsů najdete na webu fakulty:
Změny v lekcích – cvičení pro zaměstnance MUNI | Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | MUNI SPORT

Neváhejte s námi cvičit online a zapracovat na své kondičce, ale také psychické pohodě a odolnosti.

Kromě pravidelné semestrální výuky pořádáme výcvikové kurzy – letní, zimní a další sportovní akce pro studenty a zaměstnance MU. Spolupracujeme s Českou asociací univerzitního sportu a s Národní agenturou pro sport.

Naším cílem je podporovat zdravý životní styl a správné pohybové návyky univerzitních studentů tak, aby si vytvořili kladný a trvalý vztah k pravidelnému sportování během studia a i po jeho ukončení. Současně studentům vytváříme podporu při osvojování nových dovedností a při jejich dalším rozvoji v různých sportovních odvětvích.

Aktuality

Kalendář akcí


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info