O nás

Povinnou tělesnou výchovu pro studenty všech fakult Masarykovy univerzity zabezpečuje Katedra tělesné výchovy a společenských věd, primárně zaměstanci podpracoviště Centra univerzitního sportu (CUS) a externí zaměstnanci.

Cílem výuky povinné tělesné výchovy je především:

  • Vytváření podpory pro osvojování si nových pohybových dovedností
  • Příležitost pokračovat v pohybové aktivitě
  • Možnost vyzkoušet si novou pohybovou aktivitu nebo sport
  • Kompenzace sedavého způsobu života během semestru
  • Odreagování se
  • Zvýšení úrovně fyzické zdatnosti
  • Rozšíření znalostí o dané pohybové aktivitě a jejím přínosu na organismus
  • Poznávání nových lidí
Bez popisku

Dalším, stejně důležitým, cílem Centra univerzitního sportu (CUS) je podporovat zdravý životní styl a šířit povědomí o kladném přínosu pravidelné pohybové aktivity nejen mezi studenty, ale i zaměstnance Masarykovy univerzity a širokou veřejnost.

Kromě povinné výuky tělesné výchovy CUS pořádá jednorázové sportovní akce pro studenty a zaměstnance MU (např. MUNI DAY), úzce spolupracuje s Oddělením celoživotního vzdělávání (CŽV) Fakulty sportovních studií MU, které pořádá komerční cvičení pro studenty, zaměstnance MU a širokou veřejnost, víkendové pobyty – Luhačovice a další aktivity pro interní i externí veřejnost.

CUS se jako člen České asociace univerzitního sportu podílí na organizaci mistrovských a nemistrovských soutěží pro vysokoškolské studenty. Spolupracuje také s Národní sportovní agenturou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info