Nejčastěji kladené otázky k celouniverzitní tělesné výchově

 

Otázky a odpovědi studentům MUNI

Komu je povinná TV určena?

Všem Bc. a dlouhým 5letým Mgr. studentům prezenční formy studia.

Kolikrát ji musím plnit?

Ve studiu je nutné splnit 2x splnit předmět tělesné výchovy. Předmět Tělesná výchova doporučujeme registrovat v počátcích studia.

Kdy registruji předmět a co bude následovat?

Pro jarní semestr 2024 se budou předměty tělesné výchovy registrovat od 18. prosince 2023 od 17 hod. Registrace probíhají ve vlnách, první si registrují předměty studenti z nejvyšších ročníků. Studenti prvních ročníků se mohou registrovat po 8 pracovních dnech, tj. od 27. 12. 2023.

Pozor na příznaky seminárních skupin u některých předmětů. Z nich je možné poznat zaměření dané seminární skupiny.

Po zaregistrování předmětu studující obdrží z Informačního systému výzvu ke splnění školení Bezpečnost při výuce tělesné výchovy. Poté, co se seznámí s bezpečnostními riziky, a pokud nebude překročena kapacita předmětu, předmět se zapíše. Tímto je místo v seminární skupině jisté.

Z jakých předmětů si můžu vybírat?

Přehled nabídky předmětů (kódy p9xx) bude na webu Centra univerzitního sportu FSpS aktualizovaný od 1.8. 2023.

Kdy a kde se dozvím rozvrh a zvolím seminární skupinu?

Rozvrh předmětů bude zveřejněn v ISu, stejně jako v případě jiných předmětů, v případě předmětů Tělesná výchova to bude nejpozději 31. 1. 2024.

Od 1. 2. 2024 od 17 hodin (do 3.3.2024) si bude možné zapsat seminární skupinu.

Žádná skupina mi nevyhovuje, co mám dělat?

V období možných změn v rozvrhu (prvních 14 dnů semestru) si všichni studující mohou sami měnit:

  • seminární skupinu, pokud je v jiné seminární skupině volné místo.
  • odregistrovat předmět, zaregistrovat jiný s volnou kapacitou, absolvovat školení bezpečnosti (jiný předmět = jiné školení), až se předmět zapíše, zvolit seminární skupinu.

Po ukončení období možných změn v rozvrhu (to je po dvou týdnech semestru) se jakákoliv změna (odregistrování,...) odehrává přes studijní oddělení vaší kmenové fakulty!

Na co dát pozor?

Neregistrujte si více předmětů povinné TV v jednom semestru, pokud to uděláte, nezapíše se ani jeden z nich. Výjimkou je kombinace jednoho předmětu a výcvikového kurzu.

Co když mám povinnou TV splněnou, ale chci sportovat dál?

Po splnění 2 zápočtů z předmětů p9…, lze registrovat pouze předměty c9… placené TV, které zajišťuje Oddělení celoživotního vzdělávání (CŽV).

Jak si zaregistrovat povinnou TV?

Informace k registraci povinné TV pro studenty MU najdete na odkazu níže.

Povinná TV

Pokud student úspěšně neukončí předmět v semestru, musí opakovat ten stejný předmět nebo si může zvolit jiný?

Studenti nemusí neúspěšně ukončené předměty opakovaně zapisovat. Systém jim předměty celouniverzitní povinné TV nenanutí. Pokud si ale předmět se stejným kódem sami znovu zapíší, je zapsán jako opakovaný, pak jej musí splnit, jinak by jim bylo ukončeno studium.

Kdy si student registruje placenou TV?

Po splnění 2 zápočtů z povinné tělesné výchovy (kódy předmětů p9xxx) již student další povinnou tělesnou výchovu plnit nemůže. Může si registrovat volitelnou placenou tělesnou výchovu. Nabídku zajišťuje Oddělení celoživotního vzdělávání FSpS (kódy předmětů c9xxx, cvxxx).

Jak probíhá omlouvání absencí a jak se řeší dlouhodobé absence?

Absenci z důvodu nemoci řeší studující na studijním oddělení své kmenové fakulty. Dokládá omluvenku a studijní oddělení omluvenku zadá do IS. Studující mají možnost dvou neomluvených a dvou omluvených absencí (platnost od semestru podzim 2023). Nad tento limit nelze předmět úspěšně absolvovat a student získává z předmětu hodnocení N. V dalším semestru (nemusí to být semestr bezprostředně následující) studující plní předmět povinné TV dle svého výběru (může zvolit stejný, ale i jiný z nabídky pro daný semestr).

Co mám dělat v případě dlouhodobých zdravotních obtíží, které mi nedovolují povinnou tělesnou výchovu vůbec plnit?

V případě dlouhodobých zdravotních omezení může studující požádat o registraci předmětu p999 Tělesná výchova – zdravotní osvobození. Dokládá zprávu od lékaře. Studijní oddělení požádá o stanovisko středisko Teiresias (dr. Rajdovou).

Pokud studující má určitá zdravotní omezení, předmět povinná tělesná výchova si i přes to chce plnit, ale neví, který předmět je pro něj vhodný, může kontaktovat středisko Teiresias a požádat o konzultaci. Dle konkrétních zdravotních omezení budou studujícím nabídnuty předměty, které jsou při daném omezení vhodné.

Během zápisu – kde uvidím, ve kterých seminárních skupinách jsou ještě volné kapacity?


Informaci student vidí v IS, registrace a zápis předmětů.

Jak se provádí žádosti o zrušení/zapsání registrace, přeregistrování do jiných předmětů ( i v rámci zrušení předmětů pro nedostatečnou kapacitu, zrušení kurzu atd.)?

• Registraci předmětu provádí sám student v období registrace předmětů, zápisu předmětů a změn v zápise předmětů (tj. nejpozději v prvních 14 dnech výuky). Zapsat může pouze předmět, který nemá naplněnou kapacitu.
• Po konci změn v zápise předmětů žádá student o doregistrování předmětu svoji mateřskou fakultu, která si vyžádá stanovisko FSpS o volné kapacitě, je-li kapacita volná a je-li možné stále splnit požadovanou docházku, bude udělen souhlas, rozhodnutí je na mateřské fakultě. Student po zapsání předmětu neprodleně kontaktuje garanta předmětu a požádá o zapsání do seminární skupiny s volnou kapacitou.
• Chce-li student přeregistrovat předmět na jiný, činí tak sám nejpozději v prvních 14 dnech výuky, kdy předmět odregistruje a zaregistruje jiný s volnou kapacitou.
• Je-li předmět/seminární skupina zrušen pro nenaplnění minimální kapacity, je studentům z těchto předmětů/seminárních skupin umožněno přihlášení do jiného předmětu s volnou kapacitou, a to nejpozději v prvních 14 dnech výuky.

Jsem výkonnostní/vrcholový sportovec. Musím si předmět Tělesná výchova také registrovat?

Studující, kteří se účastní celostátních nebo krajských soutěží a pravidelně trénují několikrát v průběhu týdne mohou požádat o sportovní osvobození. Student si registruje kód p998 Tělesná výchova – Sportovní osvobození. Dokládá potvrzení o tréninkové docházce a výsledcích v soutěžích. Studijní oddělení předává k vyjádření na FSpS Mgr. Pavlíny Vaculíkové, Ph.D. (vaculikova@fsps.muni.cz)

Co mám dělat v případě, že jsem se nedostal do žádné seminární skupiny?

Tato situace by neměla nastávat, pokud je omezen počet osob, které si mohou předmět zapsat. Počet míst ve skupině student uvidí v ISu. Obsazenost seminární skupiny je dobré sledovat i v prvních dvou týdnech semestru. V této době možných změn v rozvrhu je možné libovolně měnit seminární skupiny a registrovat předměty, takže se místo ještě může uvolnit.

Dojde-li k této situaci, kontaktuje student garanta předmětu.

Nedaří se mi předmět registrovat, i když je začátek registrace předmětů a v předmětu je volná kapacita. Jak mám dále postupovat?

Registrace probíhají ve vlnách, první si registrují předměty studenti z nejvyšších ročníků. Studenti prvních ročníků se mohou registrovat po 8 pracovních dnech, tj. od 27. 12. 2023 (pro semestr jaro 2024). Více o registračních vlnách zde: Registrace a zápis předmětů (muni.cz)

Jak mám postupovat, když se zraním v průběhu semestru?

Jste-li v posledním semestru studia a plníte předmět tělesné výchovy, podejte v Úřadovně žádost o zápis předmětu Tělesná výchova – Zdravotní osvobození doplněný o vyjádření lékaře a současně uveďte, že žádáte o odregistrování původně zapsaného předmětu TV. Pokud nejste v posledním semestru studia, máte možnost plnit předměty povinné TV v průběhu dalších semestrů. Zapsaný předmět TV nebude ukončen, což pro Vás neznamená žádnou sankci, předměty TV se automaticky nezapisují jako opakované do dalších semestrů. Máte-li výborné studijní výsledky (ukončení studia s červeným diplomem, prospěchové stipendium) konzultujte případné odregistrování předmětu na své mateřské fakultě, a to ihned, jakmile ke zranění dojde. Žádosti podané po skončení výuky již nemusí být akceptovány.

Můžu si jako student českého studijního programu zaregistrovat/zapsat předmět vyučovaný v anglickém jazyce?

Ano, zaregistrovat předmět vyučovaný v AJ si může kdokoliv, přednost však mají studenti anglických studijních programů. I když budete v pořadí, informační systém vás upozorní na nesplněnou prerekvizitu studijního programu, pro které jsou anglicky vyučované předměty určeny. Vy můžete zažádat o výjimku garanta předmětu, který je začne udělovat až od prvního dne semestru na základě naplněné kapacity předmětu.

Jsem studentem anglického studijního programu a chtěl bych si splnit některý z předmětů povinné tělesné výchovy, které jsou vyučované v anglickém jazyce. Při registraci jsem však za limitem počtu studentů. Co mám v tomto případě dělat?

Pokud jste studentem anglického studijního programu, zaregistroval jste si předmět vyučovaný v AJ a kapacita předmětu je naplněna, požádejte o výjimku. Studenti anglických studijních programů mají v zápisu předmětu vyučovaných v AJ přednost před studenty českých studijních programů nebo těmi, pro které není výuka tělesné výchovy povinná. Pokud kapacitu před vámi zabírají právě tito studenti, garant předmětu vám výjimku schválí a vy si budete moci předmět zapsat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info