Formy výuky tělesné výchovy

Povinná forma výuky

  • Výuku tělesné výchovy studentů prezenčního studia na Masarykově univerzitě zajišťuje Centrum univerzitního sportu (CUS) Fakulty sportovních studií (FSpS) MU.
  • Všichni studenti prezenčního studia (mimo studenty učitelství MŠ na Pedagogické fakultě MU, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, studijních programů Zdravotnické záchranářství a Fyzioterapie na LF a studenty FSpS) mají povinnost během bakalářského studia, popř. během dlouhých magisterských studijních programů splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů tělesné výchovy vypisovaných FSpS pod kódy p9...pro splnění povinné TV.
  • Student si vybírá z nabídky předmětů sportovních aktivit podle svého sportovního zaměření, zájmu a časových možností. Nabídka je zveřejněna v IS a na webových stránkách FSpS (viz Předměty povinné TV). Studenti si mohou zapisovat stejný předmět opakovaně.
  • Během jednoho semestru lze registrovat maximálně jeden předmět sportovních aktivit + výcvikový kurz.
  • Výuku lze absolvovat v libovolném semestru studia.
  • Po splnění 2 zápočtů z předmětů p9…, lze registrovat pouze předměty c9… placené TV.
  • Osvobození od docházky si studenti podávají na základě lékařského doporučení nebo sportovci, kteří se pravidelně účastní tréninků vrcholového a výkonnostního sportu.

Všechny informace týkající se nabídky předmětů, výcvikových kurzů, kontaktů na učitele CUS, informace k výuce, formuláře k žádostem sportovního a zdravotního osvobození, termíny akcí pořádaných pro studenty jsou zveřejněny na webu CUS. Dotazy zasílejte na mailovou adresu: cus@fsps.muni.cz

Placená forma výuky

  • Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií MU ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání na fakultě nabízí také předměty placené tělesné výchovy. Předměty jsou vypisovány pod kódy c9.... Po splnění podmínek získává student zápočet (1 zápočet = 1 kredit) v rámci samostatného studia CŽV FSpS. Žádost o případné uznání kreditu do svého studia podává student na své domovské fakultě. Tato nabídka je určena studentům MU ve všech typech studií a není ničím omezena.
  • Do předmětů placené výuky se student hlásí přes Obchodní centrum MU.
  • POZOR!!! Zápočet z předmětu c9… nenahrazuje povinnost splnění 2 zápočtů z předmětů p9…

Mimo pravidelné semestrální výuky pořádá CUS FSpS prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání jednorázové komerční akce určené studentům i ostatním zájemcům, viz Aktuální nabídka.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info