Katedra tělesné výchovy a společenských věd

Profil katedry

„Výchovou k pohybu, pohybem ke vzdělání.“

Katedra tělesné výchovy a společenských věd zajišťuje výuku praktických i teoretických předmětů v bakalářské i magisterské formě studia v oblasti tělesné výchovy a sportu napříč studijními programy a specializacemi.
Součástí katedry EDUC je podpracoviště Centrum univerzitního sportu (CUS), jehož hlavní náplní je zajištění výuky povinné tělesné výchovy studentů dalších fakult Masarykovy univerzity formou pravidelné semestrální výuky, blokové nebo on-line výuky, případně víkendových pobytů.

Výzkumné zaměření katedry:

Hlavním cílem je výzkum v oblasti osvojování si dovedností a lidského výkonu, zejména v kontextu motorických a kognitivních dovedností v různých prostředích, jako jsou sportovní, vzdělávací a profesní. Tři hlavní oblasti výzkumu pokrývají širokou škálu témat a přístupů, včetně analýzy vlivu různých faktorů na učení a úroveň dovedností, využití moderních technologií, jako je virtuální realita, biofeedback a umělá inteligence, a zkoumání sociálních a interkulturních aspektů na osvojování si a realizaci dovedností. Není opomíjena ani aplikovaná stránka výzkumu a jeho praktické využití v oblasti tréninku, vzdělávání a fyzioterapie.

1. Učení a kontrola pohybu
- Zaměření na faktory ovlivňující učení a realizaci dovedností, například dynamiku učení, instrukci a zpětnou vazbu, podmínky cvičení, kognitivní zdroje (například pozornost, paměť, zpracování informací), mechanismy motorické kontroly, teorie učení motoriky, senzorické složky motorické kontroly, neuro-motorické základy učení a kontroly pohybu, kinematická a kinetická hodnocení motorických dovedností.

2. Osvojování si a zdokonalování dovedností ve vzdělávacích kontextech
- Zaměření na identifikaci, rozvoj a optimalizaci dovedností učitelů/instruktorů/trenérů ve výcviku, vzdělávání nebo fyzioterapii. Výzkum také zahrnuje historii vzdělávání a sociální aspekty osvojování si a realizaci dovedností učitelů/trenérů.

3. Tělesná aktivita a realizace dovedností
- Zaměření na vztah mezi vývojem lidského těla a úrovní fyzické kondice s ohledem na efektivitu pohybů a uplatnění naučených dovedností. Do výzkumné aktivity jsou zahrnuta všechna témata spojená s hodnocením a zvyšováním úrovně a dalšími souvisejícími faktory ovlivňujícími tělesnou aktivitu v průběhu života.

LidéDoktorští studenti

 Dlouhodobě mimo výkon práce

PublikacePočet publikací: 4


Projekty


Celkový počet projektů: 6


Výuka v aktuálním semestru

Vyučované předměty

Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info