Konference

International Conference on Kinanthropology

INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY

Ve spolupráci s Faculty of Kinesiology, University of Zagreb organizuje Fakulta sportovních studií MU již od roku 2006 mezinárodní konferenci International Conference on Kinanthropology – Sport and Quality of Life. Do roku 2010 probíhala každoročně, od roku 2011 pak každé dva roky. Pravidelně se jí účastní přes 120 účastníků (v roce 2017 více něž 300 účastníků), s cca 100 příspěvky. Konference je rozdělena do 7 sekcí (včetně sekce pro doktorské studenty a posterové sekce)...

Na poli vědy a výzkumu má výměna zkušeností a vzájemné sdílení poznatků nevyčíslitelnou hodnotu. Vědecká konference „International Conference on Kinanthropology – Sport and Quality of Life je místem setkávání domácích i zahraničních odborníků z oblasti sportovních věd. Za dobu konání konference jsme v Brně přivítali řadu předních vědců z evropských, amerických a dalších vědeckých institucí, kteří představili klíčová témata v oblasti svých vědeckých aktivit.

Cílem naší konference je nabídnout hostům fórum pro nejnovější výzkum a teoretické i aplikované poznatky z oblasti sportovních vědních disciplín. Konference probíhá formou ústní nebo posterové prezentace a jsou na ní diskutována rozmanitá témata týkající se např. analýzy lidského pohybu, sportovního tréninku, sportovních a sociálních věd, sportovního managementu, zdravého životního stylu, aktivního stárnutí. Nechybí ani studentská sekce, jejímž prostřednictvím je podporován rozvoj tvůrčí činnosti studentů a jejich aktivní účast na konferencích. Nabízíme tak studentům možnost předat si získané poznatky, navázat profesní kontakty k budoucí spolupráci, zdokonalit se v komunikaci s odborníky a inspirovat se pro budoucí směřování.

Příspěvky z ústních prezentací jsou, po recenzním řízením, vydávány formou post konferenčního sborníku, který byl v uplynulých letech indexován v databázi Web of Science.

Účastníci se schází nejen u odborných témat a bilaterálních jednání, ale také při kulturním programu anebo prohlídce historické části města Brna. Věříme, že konference přispívá k výměně nejnovějších výzkumných poznatků a nápadů v oblasti pohybové aktivity a jejich aplikací na zlepšení kvality života.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info