Laboratoře sportovní diagnostiky

Sportovní prohlídky pro uchazeče o studium

Laboratoře sportovní diagnostiky nabízí širokou škálu diagnostických metod určených jak pro sportující tak nesportující populaci. Smyslem komerční nabídky laboratoří je poskytnout veřejnosti ucelené, vzájemně se doplňující mezioborové poradenství, které je podpořeno výsledky měření provedených na nejmodernějším přístrojovém vybavení dostupném v daných oborech.