Řešené projekty

Fakulta sportovních studií realizuje projekty z oblastí dynamických a kinematických aspektů pohybu; biomedicínských aspektů pohybu; společenskovědních aspektů tělesné výchovy a sportu.


Celkový počet projektů: 37


Předchozí 1 2 3 4 Další