Zaměstnanci

Ing. Zuzana Sajdlová, Ph.D.

proděkanka pro vědu a výzkum Fakulty sportovních studií
vedoucí pracoviště (pověřena výkonem funkce) – Inkubátor kinantropologického výzkumu


kancelář: bud. A33/121
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6153
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Fakulta sportovních studií
Pracovní zařazení Proděkanka pro vědu a výzkum
Fakulta / Pracoviště MU Inkubátor kinantropologického výzkumuFakulta sportovních studií
Pracovní zařazení Vedoucí pracoviště (pověřena výkonem funkce)

Členství v akademických orgánech

Ediční rada (vědecká redakce) Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií
Kolegium děkana Fakulta sportovních studií
Vědecká rada Fakulta sportovních studií

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Inkubátor kinantropologického výzkumuFakulta sportovních studií
Pracovní zařazení Výzkumná pracovnice
kancelář bud. A33/121Kamenice 753/5, 625 00 Brno
telefon 549 49 6153
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Oddělení vědy, výzkumu a projektové podporyFakulta sportovních studií
Pracovní zařazení Personální manažerka

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 105507
Interní informace Portál MU IS MU