Základní informace

Strategie fakulty sportovních studií v oblasti vědy a výzkumu se soustřeďuje na posílení role fakulty jako významné výzkumné a vzdělávací instituce v oblasti kinantropologie, tělesné výchovy a sportu. Základními oblastmi výzkumné činnosti fakulty jsou: dynamické a kinematické aspekty pohybu; biomedicínské aspekty pohybu; společenskovědní aspekty tělesné výchovy a sportu.

Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu poskytuje pomoc navrhovatelům při zpracovávání projektových návrhů do interních, národních a mezinárodních grantových schémat, současně zabezpečuje metodickou podporu řešitelům projektů při realizaci.

Vyhledáváme grantová schémata a výzvy vhodné pro vědeckovýzkumné pracovníky FSpS MU.

Poskytovatelé grantů a systém projektové podpory na MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info