O fakultě

PhDr. Jan Cacek, Ph.D., děkan FSpS

Fakulta sportovních studií je nejmladší fakultou MU. Progresivní rozvoj v tělovýchovné a sportovní edukaci vedl v posledních letech k stabilizaci nabídky studijních příležitostí s rozptylem do oblasti vzdělávání trenérů, učitelů, odborníků na sportovní přípravu, přípravu bezpečnostních složek, aplikovanou kineziologii, fyzioterapii, sportovní management, výživu, edukaci rozhodčích kolektivních sportů a kinantropologii. V následujícím období chceme posílit celospolečenskou roli fakulty, pokračovat ve zvyšování kvality studia, dobudovat chybějící sportovní infrastrukturu MU a zvýšit vědecký potenciál i výkon fakulty.

Jsme MUNI SPORT!

„Dáváme sportu smysl.“

Jan Cacek, děkan FSpS

1273

Bc. a NMgr. studentů

72

Ph.D. studentů

2127

přihlášek do studia (ve všech programech)

332

absolventů (ve všech programech)

Přidej se k nám

Ocenění a certifikáty

Ocenění EAIE

V roce 2012 univerzita získala ocenění Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání (EAIE) za inovativní a aktivní přístup k internacionalizaci vysokého školství.

ECTS Label

Masarykova univerzita je držitelem ECTS Label certifikátu, který zaručuje vysoký standard služeb a snadnou dostupnost informací o studiu v cizím jazyce.

EUNIS ELITE AWARD 2005

Informační systém MU obdržel prestižní ocenění EUNIS ELITE AWARD 2005 za nejlepší implementaci univerzitních informačních systémů.