Současnost fakulty

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity má celkem 3 katedry, Katedra pohybových aktivit a zdraví, Katedru sportovního výkonu a diagnostiky a Katedru tělesné výchovy a společenských věd, jejíž součástí je Centrum univerzitního sportu. Katedry zajišťují výuku pro domovské studenty fakulty, Centrum univerzitního sportu organizuje tělesnou výchovu pro studenty z ostatních fakult Masarykovy univerzity.

Katedry fakulty zabezpečují výuku ve 3 bakalářských studijních programech, 4 navazujícím magisterských programech a 2 doktorských studijních programech.

Pedagogové fakulty aplikují a rozvíjí poznatky tělovýchovného lékařství pro potřeby sportu a sportovní výchovy, předávají svým studentům nejnovější poznatky z oblasti fyzioterapie, kondičního tréninku, regenerace a výživy ve sportu. Připravují kvalifikované odborníky pro edukativní aktivity v sociální a volnočasové oblasti, dále vzdělávají odborníky v oblasti managementu sportu, trenérství a rozhodčí kolektivních sportů. Věnují také pozornost speciálním výukovým procesům nutným pro profesionální činnost bezpečnostních složek. Fakulta sportovních studií vzdělává učitele tělesné výchovy pro potřeby škol všech stupňů, kdy magisterské studium je zaměřeno na studium učitelství tělesné výchovy. Veškeré studium je realizováno dvoustupňově s důrazem na prostupnost bakalářského a magisterského studia mezi různými vysokými školami stejného typu.

Doktorský studijní program Kinantropologie je určen absolventům magisterského studijního programu na vysokých školách. Cílem studia je prohloubit teoretické znalosti získané studiem v magisterském studijním programu a získat schopnosti samostatné vědecké práce.

Cílem vzdělávání na fakultě je, aby si studenti odnesli nejen teoretické vědomosti, ale také praktické zkušenosti a našli v praxi široké uplatnění, ať už ve státní či soukromé sféře. 

Učitelé fakulty se kromě pedagogické práce věnují také práci vědecké. Ve vědecko-výzkumné činnosti se pozornost soustřeďuje na tři strategické směry: Dynamickou a kinematickou analýzu lidského pohybu, Biomedicínské aspekty pohybu a Společenskovědní aspekty tělesné výchovy a sportu. Fakulta spolupracuje s řadou zahraničních pracovišť.

Mimo vzdělávání studentů fakulta nabízí také vzdělávání směrem k veřejnosti, kde nabízí v rámci celoživotního vzdělávání odborné kurzy a semináře, ale také cvičení a pohybové aktivity široké veřejnosti.

V rámci třetí role Masarykovy univerzity odborníci propaguji zdravý životní styl, jehož součástí je nejen pohyb a správná výživa, jako nezbytnou součást moderního způsobu života. Odborníci z fakulty pořádají různé semináře, přednášky a aktivity pro širokou veřejnost a zapojují se o celouniverzitních akcí pro veřejnost jako je např. Noc vědců, jejíž cílem je popularizace vědu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info