Katedra pohybových aktivit a zdraví

Profil katedry

Zdraví v pohybu – pohyb ve zdraví

Katedra pohybových aktivita zdraví (HEALTH) se se zaměřuje na interakci fyzické aktivity a zdraví.
Zkoumá jak různé aspekty pohybu ovlivňují lidské zdraví a jak lze tuto znalost využít k vytváření nových tréninkových programů a terapeutických postupů pro různě vnímavé populace. Snaží se o porozumění globálním problémům souvisejícím s fyzickou aktivitou ve vztahu ke zdraví.
Katedra také zajišťuje vzdělávání vysokoškolských studentů v oblasti kinantropologických věd zaměřených na pohybové aktivity a sport, medicínsko-biologických věd a fyzioterapie.

Hlavní výzkumné priority
1. Identifikace efektivních pohybových aktivit a rizikových faktorů – identifikovat různé typy pohybové aktivity a jejich dopad na organismus a zdraví, analýza poruch včetně výzkumu stresu a jeho vlivu na lidské zdraví, posouzení účinnosti preventivních a terapeutických postupů.
2. Optimalizace pohybových aktivit – zhodnocení jednotlivých faktorů pohybové aktivity (optimální délky, frekvence a intenzity tréninkových programů, …) v rámci vlivu na organismus a prevenci.
3. Hodnocení vlivu hormonálních změn – zkoumání vztahu mezi hormonálními změnami a účinky fyzické aktivity na tělesné složení u specifických skupin, zejména u populace žen.
4. Studium biomechaniky pohybu – biomechanické faktory pohybu v kontextu efektivity pohybové aktivity, působení různých intervencí a tréninkových režimů.

V rámci aktivit katedry jsou prováděna kvantitativní i kvalitativní šetření v laboratorních i terénních podmínkách. Pracujeme s testováním fyzické zdatnosti, analýzami tělesného složení, studiem biomechaniky pohybu, analýzami biomarkerů a dalšími metodami. Provádíme analýzy dat z nositelných technologií (wearables) a zaměřujeme se i na vývoj nových nositelných zařízení.

Lidé

Doktorští studenti

 Dlouhodobě mimo výkon práce

PublikacePočet publikací: 10


Projekty


Celkový počet projektů: 5


Výuka v aktuálním semestru

Vyučované předměty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info