Den otevřených dveří 2022 

Vítáme vás na webu fakulty sportovních studií,

připravujeme pro vás DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se bude konat ve čtvrtek 20. ledna 2022. V rámci programu vám předáme informace k přijímacímu řízení pro Akademický rok 2022/23, předvedeme praktické přijímací zkoušky z basketbalu, Jacíkova testu a gymnastiky. Budemem vás informovat o jednotlivých studijních programech a specializacích. Rovněž budete mít možnost prohlédnout si Fakultu sportovních studií MU.

Bližší informace ke konání akce se dozvíte na Facebooku, Instagramu a YouTube kanálu.

 

Sportovní prohlídka 

Standardní sportovní prohlídku tělovýchovným lékařem mohou uchazeči o studium absolvovat přímo na fakultě sportovních studií. 

Toto vyšetření je určeno nejen žadatelům o studium na vysoké či střední škole se zaměřením na sport a tělovýchovu (děti i dospělí), ale také všem žadatelům o provedení povinné sportovní prohlídky jako součást výkonnostního organizovaného sportu. Obsahuje klinické vyšetření se zátěžovým testem do submaxima pro posouzení zdravotního stavu jedince a jeho vytrvalostních schopností.

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium na Fakultě sportovních studií MU

Centrum celoživotního vzdělávání každoročně připořádá přípravné kurzy, na kterých se uchazeči o studium teoreticky i prakticky připravují na přijímací zkoušku na FSpS MU:

Kurz biologie člověka pro studijní obor Fyzioterapie

Sportovní kurzy

 

Reprezentanti

Při studiu na fakultě sportovních studií se můžete potkat na chodbách, ve výuce, laboratořích anebo na přednáškách se známými sportovci, reprezentanty ČR.

Zkouška z anglického jazyka

V rámci studia jsou studenti povinni vykonat zkoušku z anglického jazyka.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info