Základní informace

Novinka při podávání e-přihlášky

V aktuální verzi e-přihlášky vznikla nová možnost pro uchazeče, která umožňuje při zakládání nové přihlášky přihlásit se pomocí Identity občana. To umožní předvyplnit některé základní údaje hned ve chvíli, kdy přihlášku zakládáte. Následně se pak může stejný mechanismus použít při online zápise. Tento mechanismus je využíván pro vyšší zajištění důvěry (v přihlášce nemůže komunikovat nikdo za Vás). Jedná se o volitelnou funkci, kterou nemusíte použít.

Den otevřených dveří 2023

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se bude konat ve čtvrtek 26. ledna 2023.

Najdete zde informace o jednotlivých studijních programech a specializacích. Zkoukněte videa k praktickým přijímacím zkouškám: atletika (běh 60 m), gymnastika (sestava muži, sestava ženy), basketbal, Jacikův test, plavání. Máte možnost prohlédnout si Fakultu sportovních studií MU v 3D prezentaci. Také zde najdete link na podcasty ​ rozhovory pedagogů se studenty FSpS na téma studia u nás.

Sledujte také fakultní Facebook, Instagram a YouTube kanál.

Sportovní prohlídka 

Standardní sportovní prohlídku tělovýchovným lékařem mohou uchazeči o studium absolvovat přímo na fakultě sportovních studií. 

Toto vyšetření je určeno nejen žadatelům o studium na vysoké či střední škole se zaměřením na sport a tělovýchovu (děti i dospělí), ale také všem žadatelům o provedení povinné sportovní prohlídky jako součást výkonnostního organizovaného sportu. Obsahuje klinické vyšetření se zátěžovým testem do submaxima pro posouzení zdravotního stavu jedince a jeho vytrvalostních schopností.

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium na Fakultě sportovních studií MU

Centrum celoživotního vzdělávání každoročně pořádá přípravné kurzy, na kterých se uchazeči o studium teoreticky i prakticky připravují na přijímací zkoušku na FSpS MU:

Kurz biologie člověka pro studijní obor Fyzioterapie

Basketbal

Gymnastika

Reprezentanti

Při studiu na fakultě sportovních studií se můžete potkat na chodbách, ve výuce, laboratořích anebo na přednáškách se známými sportovci, reprezentanty ČR.

Zkouška z anglického jazyka

V rámci studia jsou studenti povinni vykonat zkoušku z anglického jazyka.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info