Základní informace

Dny otevřených dveří 

Pro uchazeče o studium připravujeme:

OPEN DAY, Speciální den otevřených dveří, který se bude konat 7. listopadu 2020. V tento den vás fakultou provedou naši studenti. Na akci je nutné se přihlásit.

Den otevřených dveří 2021 připravujeme na FSpS MU v termínu 28. ledna 2021. Na tuto akci je možno přijít bez předchozí registrace. Na odkazu vpravo se můžete podívat, jak DOD probíhal v lednu 2020. 

Sledujte naši webovou stránku, bližší informace o akci pro vás zveřejníme také na Facebooku a Instagramu.

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Přípravné kurzy organizuje na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Centrum celoživotního vzdělávání.
Přípravné kurzy jsou zaměřeny na sportovní přípravu (gymnastika a basketbal).

  • Určeny jsou pro zájemce studijních programů Tělesná výchova a sport (sdružené studium i všechny specializace) a Osobní a kondiční trenér.
  • Náplní kurzů je praktické prověření a zdokonalení pohybových dovedností a schopností pod vedením učitelů FSpS. Účastnící kurzů si prakticky vyzkouší splnění sportovních limitů (předepsaných cviků a časů) podle bodovacího systému pro praktickou část přijímacího řízení.
  • Kurzy jsou realizovány v Univerzitním kampusu Brno a lze je objednat samostatně.

Dále nabízíme kurz biologie člověka.

  • Určen je pro zájemce oboru Fyzioterapie.

Termíny kurzů budou upřesněny v listopadu 2020.

Nabízené kurzy bude možno od listopadu 2020 objednat v Obchodním centru MU.

Reprezentanti

Při studiu na fakultě sportovních studií se můžete potkat na chodbách, ve výuce, laboratořích anebo na přednáškách se známými sportovci, reprezentanty ČR.

Zkouška z anglického jazyka

V rámci studia jsou studenti povinni vykonat zkoušku z anglického jazyka.