Den otevřených dveří 2021

Den otevřených dveří na Fakultě sportovních studií MU bude z důvodu současné epidemiologické situace on-line, a to v termínu 28. ledna 2021.

Sledujte naši webovou stránku, kde pro vás 28. ledna 2021 v 9:00 hod. zveřejníme online program Dne otevřených dveří 2021. Již nyní zde najdete informace o připravovaném programu.

Bližší informace o jednotlivých studijních programech a specializacích najdete také v tématických videích na  fakultním Facebooku, Instagramu a YouTube kanálu.

 

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Přípravné kurzy organizuje na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Centrum celoživotního vzdělávání.
Přípravné kurzy jsou zaměřeny na sportovní přípravu (gymnastika a basketbal).

  • Určeny jsou pro zájemce studijních programů Tělesná výchova a sport (sdružené studium i všechny specializace) a Osobní a kondiční trenér.
  • Náplní kurzů je praktické prověření a zdokonalení pohybových dovedností a schopností pod vedením učitelů FSpS. Účastnící kurzů si prakticky vyzkouší splnění sportovních limitů (předepsaných cviků a časů) podle bodovacího systému pro praktickou část přijímacího řízení.
  • Kurzy jsou realizovány v Univerzitním kampusu Brno a lze je objednat samostatně.

Dále nabízíme kurz biologie člověka.

  • Určen je pro zájemce oboru Fyzioterapie.

 

Nabízené kurzy je možno objednat v Obchodním centru MU.

Sportovní prohlídka 

Standardní sportovní prohlídku tělovýchovným lékařem mohou uchazeči o studium absolvovat přímo na fakultě sportovních studií. 

Toto vyšetření je určeno nejen žadatelům o studium na vysoké či střední škole se zaměřením na sport a tělovýchovu (děti i dospělí), ale také všem žadatelům o provedení povinné sportovní prohlídky jako součást výkonnostního organizovaného sportu. Obsahuje klinické vyšetření se zátěžovým testem do submaxima pro posouzení zdravotního stavu jedince a jeho vytrvalostních schopností.

Reprezentanti

Při studiu na fakultě sportovních studií se můžete potkat na chodbách, ve výuce, laboratořích anebo na přednáškách se známými sportovci, reprezentanty ČR.

Zkouška z anglického jazyka

V rámci studia jsou studenti povinni vykonat zkoušku z anglického jazyka.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info