Ediční a publikační činnost

Ediční činností na FSpS MU se rozumí portfolio aktivit zabezpečujících proces plánování, správy formálních náležitostí, výroby, financování, distribuce a prodeje tištěných a elektronických děl (převážně odborných knih a učebnic).