Časopis Studia Sportiva

STUDIA SPORTIVA

Studia Sportiva je odborný časopis Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, publikovaný od roku 2007. Časopis je zařazen do Evropského referenčního indexu pro humanitní a společenské vědy (ERIH PLUS) a je nově zařazen do databáze Scopus.

Časopis informuje odbornou veřejnost o vědecko-výzkumných poznatcích a odborných studiích v kinantropologii a v jejich vědních přesazích (společenskovědních, kinesiologických). Reflektuje aktuální témata v oboru, prezentuje nadějné studentské aktivity. Jsou zde uveřejňovány články v angličtině. Úprava příspěvků se řídí citační normou APA (Sixth Edition, 2010). Publikační etika časopisu Studia Sportiva vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE). Časopis je zařazen v databázi Scopus a ERIH PLUS a je součástí seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info