Přes Obchodní centrum je možno zakoupit veškeré komerční aktivity na Fakultě sportovních studií MU:

 • Široká i odborná veřejnost si může objednat např. odborné publikace, pravidelné cvičení, akreditované kurzy MŠMT anebo přípravný kurz pro uchazeče o studium.
 • Studenti FSpS povinnou a nepovinnou placenou TV a veškeré služby související se studiem.
 • Studenti celé MU zde zakoupí výcvikové kurzy Centra univerzitního sportu FSpS MU

Cvičební kurzy a semináře určené pro veřejnost

 • Pravidelné cvičení pro zaměstnance MU, studenty a širokou veřejnost
 • Celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
 • Přípravné kurzy pro uchazeče o studium na FSpS
 • Sportovní kurzy a semináře
 • E-kurzy FSpS
 • Studijní programy formou CŽV

Nabídka pro studenty FSpS MU

 • Aktuální nabídka placené TV
 • Letní či zimní kurzy povinné TV určené pro studenty FSpS
 • Kurzy Katedry pedagogiky sportu určené pro studenty FSpS
 • Průkaz studenta a revalidační přelepka ISIC
 • Poplatek za promoci

Nabídka pro studenty ostatních fakult MU

 • Výcvikové kurzy Centra univerzitního sportu, které jsou určeny pro studenty MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info