Studijní programy formou CŽV

Vzdělávání v akreditovaných programech formou celoživotního vzdělávání se uskutečňuje podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a řídí se Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity.

Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách, nemá tedy nárok na ubytování na kolejích, slevu na stravování v menze a nemohou mu být poskytnuty další úlevy běžné pro studenty řádného studia.

Elektronická přihláška pro bakalářské i navazující magisterské programy formou celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2023/2024 od    5. 6. 2023 do 17. 8. 2023, zde http://is.muni.cz/prihlaska/. Přijímací komise ke studiu formou celoživotní se uskuteční 18. srpna 2023.

Podmínky pro přijetí do programů CŽV a přechod do řádného studia

Bakalářské programy pro akademický rok 2023/2024

Program Osobní a kondiční trenér (OKT) - prezenční forma i kombinovaná forma

Program Tělesná výchova a sport (TVS) - jednooborově, prezenční i kombinovaná forma

cena za akademický rok: 45.000,-Kč

Program Fyzioterapie (FYZI) - pouze prezenční forma

cena za akademický rok: 65.000,-Kč

Forma studia

 

Navazující magisterské programy pro akademický rok 2023/2024

Program Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (ASEBS) - pouze kombinovaná forma

Program Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie (KTAK)

Program Management sportu (MS) - prezenční i kombinovaná forma

Program Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (UTV) - pouze jednooborově

cena za akademický rok: 40.000,-Kč

Forma studia

 

Informace k přijetí - náležitosti

Každý uchazeč o vzdělávání na FSpS musí doručit potvrzení o zdravotní způsobilosti. Potvrzení vystaví pouze tělovýchovný lékař na základě vykonání zátěžového testu. Potvrzení/posudek se vkládá do e-přihlášky, pokud jste jej již nevložili do přihlášky k řádnému studiu. Doporučený formulář lékařského potvrzení pro akademický rok 2023/2024 a seznam tělovýchovných lékařů najdete zde: Přijímací řízení | Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | MUNI SPORT.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info