Studijní programy formou CŽV

Vzdělávání v akreditovaných programech formou celoživotního vzdělávání se uskutečňuje podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a řídí se Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity.

Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách, nemá tedy nárok na ubytování na kolejích, slevu na stravování v menze a nemohou mu být poskytnuty další úlevy běžné pro studenty řádného studia.

Elektronická přihláška pro bakalářské i navazující magisterské programy formou celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2020/2021 od 29. 6. 2020 do 30. 8. 2020, zde http://is.muni.cz/prihlaska/.

Podmínky pro přijetí do programů CŽV a přechod do řádného studia

Bakalářské programy pro akademický rok 2020/2021

Program Osobní a kondiční trenér (OKT)

Program Tělesná výchova a sport (TVS)

cena za akademický rok: 45.000,-Kč

Program Specializace ve zdravotnictví (FYZI)

cena za akademický rok: 59.000,-Kč

Forma studia

 

Navazující magisterské programy pro akademický rok 2020/2021

Program Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (ASEBS - pouze kombinovaná forma)

Program Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie (KTAK)

Program Management sportu (MS)

Program Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (UTV - pouze jednooborové)

cena za akademický rok: 40.000,-Kč

Forma studia

 

Informace k přijetí - náležitosti

Každý uchazeč o vzdělávání na FSpS musí doručit potvrzení o zdravotní způsobilosti. Potvrzení vystaví pouze tělovýchovný lékař na základě vykonání zátěžového testu. Potvrzení/posudek se vkládá do e-přihlášky, pokud jste jej již nevložili do přihlášky k řádnému studiu. Doporučený formulář lékařského potvrzení pro akademický rok 2020/2021 a seznam tělovýchovných lékařů najdete zde: https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/LP-965.html.