Reference

Vědecký základ sportovního tréninku

„Organizační zajištění bylo výborné. Skvělý výběr přednášejících. Prosím o další podobné semináře/školení pro trenéry. Více informací na FB. Děkuji, stálo to za to.“

„Úplná spokojenost. Oceňuji uvedení konkrétních příkladů z praxe od jednotlivých přednášejících.“

„Děkuji za přínosné a kvalitní informace. Školení je náročné, ale dobře zorganizované.“


Hravé pohybové aktivity pro seniory a osoby s postižením

„Naučil jsem se pracovat v kolektivu, důvěřovat a najít společné řešení. Kurz byl tak super, že bych nic nezlepšoval.“

„Mnoho aktivit pro zdravotně postižené (ale i "zdravé" děti). Naučila jsem se, jak postupovat s určitou cílovou skupinou a na co si dát pozor.“

„Velmi oceňuji ochotu lektorky. Podněty na nové hry a návod, jak je handicapovaným nabízet.“

„Nové aktivity pro různé typy postižení a zařazení více psychomotorického cvičení do volnočasových aktivit seniorů.“

„Naučila jsem se nové hry a jak pracovat s lidmi s různým druhem postižení. Kurz byl dobře zorganizován, i zajištění teplého oběda. Uvítala bych centrální možnost ubytování.“

„Kurz byl dokonalý, velké díky!!!“


Sportovně–relaxační pobyt Pretty Woman

„Dokonalá organizace, vstřícný přístup, vysvětlení správnosti prováděných cviků a ochota lektorů přizpůsobit cviky požadavkům účastníků i s přihlédnutím k jejich fyzické kondici. Velmi kladně bylo hodnoceno kolegyněmi nenásilné organizační zajištění, byl dán prostor účastníkům pro vlastní výběr trávení volného času.“

„Výborný, příště zopakujeme a řady cvičenek rozšíříme :)“

„Kurz byl velmi podařený; oceňuji velmi dobře a rovnoměrně naplánované aktivity; byl zde dostatek prostoru pro cvičení, pro návštěvu Luhačovic i procházky po okolí hotelu; jen mohl být vybrán hotel s lépe vybaveným wellness centrem i za předpokladu vyšší ceny za ubytování.“

„Skvěle jsem si odpočinula, výborně si zacvičila, jsem maximálně spokojená.“

„Rozhodně jsem si odpočinula, a to jak náročnějším posilováním, aerobním cvičením, tak i saunou a masáží, ideální víkend pro ženy.“


CORE TRAINING s využitím balančních úsečí Bossa a Bosu®

„Vysoká úroveň a srozumitelnost výkladu, skvělý přístup.“

„Jsem velice spokojená, každému doporučuji.“

„Vysoká využitelnost v praxi, získání zásobníku cviků, osvojení si správnosti cviků.“

„Zcela vyhovující a pěkné zázemí kurzu, využití pro mou osobní trenérskou praxi.“

„Příjemné lektorky a zajímavé nápady na cvičení.“


Sportovní výživa v tréninkové praxi

„Oceňuji výklad proložený výzkumy a příklady z praxe. Seminář nebyl strohý, ale pozitivně laděný s jistou dávkou humoru.“

„Seminář byl plný praktických ukázek, byla evidentní vysoká znalost problematiky lektora, velmi příjemné vystupování.“

„Odborník na místě :), využiji v budoucnu v trenérské praxi.“

„Dobrá artikulace, jasné vyjadřování, vysvětlení problematiky i laikovi.“


Víkendové maratony

„Sobotní maraton se mi líbil, jednotlivé bloky byly vhodně zvoleny, přístup cvičitelek i výkon cvičení byl na vysoké odborné úrovni. Ikdyž to bylo náročné, odpoledne bylo fajn.“

„Bylo to velmi osvěžující, dobře sladěné, skvělá choreografie i relaxační cviky, jen tak dál.“

„Celá akce se mi velice líbila, nemám co vytknout. Snad jen, že první část byla složitá. Myslím, že na to, abychom si pořádně zacvičili by stačila jedna až dvě sestavy, které by se prostřídaly. Těším se na další kolo...“

„Já jsem byla spokojená moc, ale protože nechodím na aerobik, tak sestavy byly pro mě těžké. Bodystyling a Body-mind super.“


Dětský aerobik ve vyučovacím procesu MŠ a I.stupně ZŠ

„Vysoká úroveň i srozumitelnost výkladu, jen málo času.“

„Lektorka byla velice milá, vysvětlovala vše srozumitelně. Naučila jsem se, jak správně provádět cviky s dětmi v MŠ. Ujasnění terminologie, nové básně..“

„Dobře popsané, jednotlivé prvky bych zkoušela déle, využiji básničky s pohyby a metodiku.“

„Jsou vidět zkušenosti z praxe. Využiji motivaci a názvosloví.“


Alternativní výživové směry

„Výklad byl podložený vědeckými poznatky a splnil mé očekávání.“

„Vysoká úroveň znalostí a přehled lektora.“

„Lektor je odborník ve své oblasti. Vyšší časová dotace kurzu.“

„Odbornost, schopnost vhodně reagovat na dotazy, více diskuze.“​

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info