Akreditované programy

Kurzy akreditované MŠMT v rámci DVPP

Akreditace k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Jedná se o kurzy akreditované MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Po úspěšném zakončení programu obdrží účastníci Osvědčení. Kurzy jsou určené k rozšíření kvalifikačních vědomostí, znalostí a dovedností pedagogických pracovníků dle zákona o pedagogických pracovnících ZÁKON č. 563/2004 Sb. § 2.

(2) Přímou pedagogickou činnost vykonává

  1. učitel,
  2. pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
  3. vychovatel,
  4. speciální pedagog,
  5. psycholog,
  6. pedagog volného času,
  7. asistent pedagoga,
  8. trenér,
  9. vedoucí pedagogický pracovník.

Zdravotní TV s pomůckami a využitím metody Pilates

Funkční a intervalový trénink

Kurzy akreditované MŠMT v oblasti sportu (rekvalifikace)

Dne 1. 1. 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti., ve znění pozdějších předpisů. Podle § 108, odst. 2 výše uvedeného zákona může rekvalifikaci provádět i zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu. Tímto zvláštním předpisem je i zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů Pro účely živnostenského zákona (např. vydání živnostenského listu) jsou tedy všechny pracovní činnosti akreditované dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, chápány jako rekvalifikační.

Kurzy akreditované MŠMT v rámci rekvalifikačních programů

Rekvalifikační vzdělávací programy jsou určeny především pro občany, kteří hledají nové uplatnění na trhu práce. Řada z těchto lidí je v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadech práce. Cílem rekvalifikačních kurzů je nejen získání znalostí a dovedností potřebných pro novou profesi, ale sleduje i psychickou a motivační pomoc. To znamená zajištění společenského kontaktu, eliminace společenské izolovanosti, vzájemné pomoci při zajišťování uplatnění ap. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí) § 108 odst. 2 ukládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT") povinnost akreditovat vzdělávací programy vedoucí ke konkrétní pracovní činnosti uplatnitelné na trhu práce.

Nabídku připravujeme

Kurzy akreditované MPSV

Akreditační systém Ministerstva práce a sociálních věcí je ustanoven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Akreditované vzdělávací programy jsou předpokladem k získání odborné způsobilosti okruhu pracovníků, kteří v sociálních službách vykonávají odbornou činnost (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb a fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči).

Nabídku připravujeme

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info