Centrum celoživotního vzdělávání

Celoživotní vzdělávání (dále též CŽV) na Fakultě sportovních studií nabízí v mnoha formách možnost získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností, a to i nad rámec počátečního vzdělání. Nabídku našich služeb mohou využít i všichni dospělí, usilující o postoupení na vyšší kvalifikační stupeň či nezaměstnaní, kteří se potřebují rekvalifikovat.

Zároveň se snažíme připravit sportovní aktivity pro širokou veřejnost s cílem relaxace, odpočinku, zábavy, ale i získání kondice a podpory zdraví.

Pro uchazeče o studium na FSpS organizujeme každoročně přípravné kurzy k přijímacímu řízení. Těm, kteří nebyli přijati z kapacitních či jiných důvodů, stejně jako zájemcům, kteří se k řádnému studiu nepřihlásili, nabízíme placenou formu studia v akreditovaných studijních programech.

Studenty naší fakulty oslovujeme s nabídkami doškolovacích kurzů, placených volitelných předmětů a získání trenérských licencí, studenty ostatních fakult MU s nabídkou placených kreditových předmětů se sportovním zaměřením nad rámec povinné TV.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info