UNIverzitní Sport UNIS

Základní informace

Proč na MUNI? Protože sport je tady doma

Masarykova univerzita má už téměř dvacet let vlastní Fakultu sportovních studií, což dokonale vypovídá o jejím vztahu ke sportu. Bereme ho vážně. Fakulta má celkem sedm kateder a Centrum univerzitního sportu, které organizuje kurzy povinné tělesné výchovy pro studenty celé univerzity a zájmové kurzy.

Katedry fakulty zabezpečují výuku ve třech bakalářských studijních programech, čtyřech navazujících magisterských programech a v jednom doktorském studijním programu. Informace o studijních programech FSpS lze najít na: https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/zakladni-informace.

Studijní programy FSpS a ostatních devíti fakult Masarykovy univerzity – Lékařské fakulty, Právnické fakulty, Přírodovědecké fakulty, Filozofické fakulty, Ekonomicko-správní fakulty, Pedagogické fakulty, Farmaceutické fakulty, Fakulty informatiky, Fakulty sociálních studií – jsou v oblasti skloubení studia a vrcholového sportu otevřeny individuálním nastavením a dohodám.

Co z toho?

Ohromnou výhodou studia na Masarykově univerzitě je vysoká míra průchodnosti studiem – student jednoho programu z jedné fakulty si zároveň může volit i předměty z jiných programů, které s jeho oborem zdánlivě nemají nic společného, ale mohou být velkou přidanou hodnotou.

U vrcholových sportovců to často bývá tak, že logicky vzhledem ke svojí kariéře míří na obory, jako je trenérství nebo učitelství. Na MUNI jim ale nic nebrání v tom, aby si k tomu na Právnické fakultě přidali kurzy vztahující se ke specifickým pracovním smlouvám sportovců, na Filozofické fakultě jazykové kurzy a třeba na Fakultě sociálních studií kurzy vztahující se k mediální komunikaci a propagaci.

MUNI si navíc jako jedna z mála univerzit v republice stále nechává jako povinné kurzy tělesné výchovy. Pro vrcholové sportovce to tak může znamenat, že si ke svému každodenně provozovanému sportu můžou zapsat i jinou sportovní aktivitu, která jim může sloužit jako kompenzační cvičení nebo doplnění pro rozvoj do té doby opomíjených dovedností.

7 důvodů proč studovat na MUNI v Brně:

 1. Brno je město studentů
 2. V Brně je všude blízko
 3. Život v Brně nestojí majlant
 4. V Brně jsou nejlepší bary a kavárny
 5. Brno jede na inovační vlně
 6. Brno je mezinárodní a přitom bez turistů
 7. Brno je kulturní i sportovní

Jaké to bude?

Díky tomu, že MUNI nabízí studentům na výběr asi 80 různých sportů pro hodiny tělesné výchovy – https://www.fsps.muni.cz/cus/aktualne/vyuka-v-aktualnim-semestru, má škola zároveň k dispozici podmínky a vybavení pro kterýkoliv z nich. Studenti můžou vybírat od míčových kolektivních sportů, přes posilování, turistiku, moderní bojová umění nebo dynamické cvičební kurzy až po ty kompenzační, které se starají o pevnost zad a celého těla. Nejlepší vybavení je přirozeně v areálu Fakulty sportovních studií, která má vlastní specializované tělocvičny pro míčové sporty, bojová umění a gymnastiku.

Podmínky zařazení

Podmínky pro zařazení sportovců do projektu podpory studentů s mimořádnou sportovní výkonností *

Sportovec

 • řádný student studia příslušné VŠ
 • věk 18 – 26 let
 • občan ČR
 • není zařazen v resortním sportovním centru Ministerstva vnitra či Ministerstva obrany

Individuální sporty

Zařazené na program LOH či LPH 2020, ZOH či LPH 2022, Letní univerziády 2021, Zimní univerziády 2021, nadcházejících LDH či ZDH (podmínkou je splnění alespoň jednoho bodu, v případě převýšení počtu zájemců se výběr řídí tímto pořadím).

Sportovec

 • je účastníkem posledního ME, MS, OH, PH, DH příslušného sportu
 • je účastníkem poslední Univerziády nebo AMS příslušného sportu
 • získal medaili v příslušné kategorii na posledním MČR pořádaném příslušným svazem
 • je zařazen v systému SCM/VSCM/Akademie zřízené svazem příslušného sportu
 • získal medaili na posledních ČAH nebo AMČR

Kolektivní sporty

Baseball, basketbal (vč. 3x3), curling, florbal, fotbal, házená, lední hokej, pozemní hokej, ragby, softball, vodní pólo, volejbal (vč. beach volejbalu), a dále kolektivní sporty z oblasti ZPS zařazené na PH a DH (podmínkou je splnění alespoň jednoho bod, v případě převýšení počtu zájemců se výběr řídí tímto pořadím).

Sportovec

 • je účastníkem posledního ME, MS, OH, PH, DH příslušného sportu
 • je účastníkem poslední Univerziády nebo AMS příslušného sportu
 • získal medaili v příslušné kategorii na posledním MČR pořádaném příslušným svazem
 • je hráčem nejvyšší soutěže pořádané v ČR v příslušné mládežnické nebo dospělé kategorii příslušného sportovního svazu (pouze v případě, že soutěže v daném sportovním odvětví jsou v případě mládežnické soutěže alespoň dvoustupňové a v případě dospělé soutěže alespoň třístupňové)
 • je zařazen v systému SCM/ VSCM/ Akademie zřízené svazem příslušného sportu
 • získal medaili na posledních ČAH nebo AMČR

*Podmínky zařazení určuje Vysokoškolské sportovní centrum a vyhrazuje si právo na jejich aktualizaci.