Pronájem sportovišť

Objednávání tělocvičen

Pro rezervaci sportoviště je třeba se nejprve zaregistrovat. Následně si vyberte požadované termíny rezervace vybraného sportoviště a zablokujte si je. Krátký návod na vytváření rezervací je dostupný ke stažení zde.

Podmínky rezervace:

 1. Platba rezervovaných hodin je prováděna jednorázově vždy po ukončení měsíce, a to dle rezervovaných hodin. Úhrada je prováděna na základě faktury vystavené pronajímatelem a odeslané elektronicky na uvedený registrační e-mail.
 2. Hodinovou sazba pronájmu dle platného ceníku najdete zde.
 3. Celoroční a dlouhodobé pronájmy a velké sportovní akce jsou realizovány na základě smlouvy.
 4. Ceny pronájmů prostor pro zápasy, závody a sportovně společenské akce mohou být navýšeny v závislosti na požadavcích pořadatele a propozicích dané akce, pokud přesahují rámec standardních služeb (např. mimořádný úklid, služba elektrotechnika, zapůjčení vybavení apod.).
 5. Rezervaci je možno zrušit min. 1 den před zahájením akce. Pro víkendové akce v areálech Vinařská a Údolní je nutno rezervace zrušit nejpozději do pátku do 15:00 hod (nejsou zde stálé služby na recepci).
 6. Pronajímatel si vyhrazuje v nutném případě právo zrušit rezervaci z výukových nebo provozních důvodů. Případné zrušení rezervace bude vždy oznámeno objednateli předem.
 7. Pronajímatel si vyhrazuje rovněž právo pro případ vyšší moci (např. z důvodů epidemie) prostory uzavřít a neumožnit nájemci využívat sportoviště po dobu trvání těchto mimořádných závažných důvodů. V takovém případě nebude pronajímatel nájemci účtovat nájemné. Pronajímatel neodpovídá za škody vzniklé nájemci v souvislosti s uzavřením prostor a nájemce nemá právo na náhradu jakékoliv újmy.
 8. Nájemce je povinen na sportovišti dodržovat platná hygienická opatření v souvislosti s epidemií COVID -19, a to jak obecně závaznými pokyny, tak případnými specifickými pokyny pro objekty Masarykovy univerzity, reps. FSpS.
 9. Nájemce je povinen řídit se provozním řádem objektu. Provozní řád je vždy umístěn u vstupu každého sportoviště.

Provozní řád parkoviště MU v Univerzitním kampusu Bohunice (UKB, pavilon A34)

 1. Pro veřejnost je parkoviště UKB určeno v pracovních dnech od 16:00 do 24:00 hodin, a to za poplatek 20 Kč a ve dnech pracovního klidu od 6:00 do 24:00 hodin za poplatek 50 Kč.
 2. Při placení parkovacího poplatku vhoďte mince do mincovníku ve stojanu u závory a odeberte doklad o zaplacení, který umístěte viditelně v zaparkovaném vozidle. 
 3. POZOR!!! Automat peníze nerozměňuje a nevrací.
 4. Při odjezdu z parkoviště zajeďte až k závoře, ta se otevře automaticky.
 5. Parkoviště není hlídané, neponechávejte ve vozidle cenné věci, pronajímatel za ně nenese odpovědnost.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info